Actualiteiten


Advies AG Kindgebonden budget

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking getreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met zich meegebracht. Onder meer zijn de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie komen te vervallen. Daartegenover stond dat het kindgebonden budget werd verhoogd met de alleenstaande ouderkop.

Op grond van de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen dienen het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop tegenwoordig op de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (de behoefte) in mindering te worden gebracht. Dat betekent dat de behoefte lager uitvalt doordat de verzorgende ouder met het kindgebonden budget dat hij/zij ontvangt, al deels dient te voorzien in de behoefte van het kind. De resterende behoefte dient vervolgens door de ouders, naar rato van hun draagkracht, te worden voldaan. Deze wijzigingen hebben (grote) gevolgen gehad voor de hoogte van de kinderalimentatie en waren in veel gevallen een reden om de alimentatie te wijzigen.

Vanaf het moment dat de nieuwe regels in werking zijn getreden is er enorm veel gezegd en geschreven over deze wijzigingen. Enerzijds is veel kritiek gekomen op de nieuwe regels. Toch waren er ook voorstanders van de nieuwe regeling.
Vanwege het feit dat er in zowel in de rechtspraak als in de literatuur verschillende opvattingen zijn ontstaan over dit onderwerp zijn er prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Aan de Hoge Raad is gevraagd een duidelijke uitspraak te doen over hoe om te gaan met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop.
De Advocaat-Generaal heeft inmiddels een advies uitgebracht aan de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd om af te wijken van de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen. Zij adviseren om noch het kindgebonden budget noch de alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de behoefte van het kind. De advocaat-Generaal adviseert om het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop mee te nemen in de becijfering van de draagkracht van de verzorgende ouder.

Het is nu afwachten hoe de Hoge Raad over deze kwestie zal oordelen.
Indien het uitgebrachte advies wordt gevolgd, betekent dat dat het kindgebonden budget dat de verzorgende ouder ontvangt, wordt gezien als inkomen. Ook de alleenstaande ouderkop wordt meegeteld als inkomen. De draagkracht van de verzorgende ouder om een aandeel te leveren in de behoefte van het kind wordt daardoor hoger. De behoefte veranderd niet doordat het kindgebonden budget daarop niet meer in mindering wordt gebracht.

Mw mr. F (Femke) Putmans-de Kok

 

Deel dit bericht op Facebook