Actualiteiten


Advocaat aanwezig bij politieverhoor: de praktijkregels

Recent is de overheid door de Hoge Raad bij arrest van 22 december 2015 de taak opgelegd om er zorg voor te dragen dat vanaf 1 maart 2016 bij elk politieverhoor een advocaat bijstand kan verlenen. Maar wat houdt de rechtsbijstand van de advocaat tijdens politieverhoren concreet in? Welke bevoegdheden heeft een advocaat tijdens het verhoor?

Het is de bedoeling dat het verhoor van de politie aansluitend op het eerste gesprek met de advocaat (de zogenaamde consultatiebijstand: het gesprek met de advocaat vóór het politieverhoor) plaatsvindt.

Tijdens het verhoor heeft de advocaat een passieve rol. Hij mag geen vragen namens de verdachte beantwoorden , tenzij de verdachte en de verhorende verbalisant daarmee instemmen. De verhorende politieambtenaar leidt het verhoor en handhaaft de orde. De advocaat mag te allen tijde vragen om onderbreking van het verhoor voor overleg met de verdachte. Vragen stellen en opmerkingen maken mag de advocaat alleen voor aanvang en na afloop van het verhoor, welke gericht moeten zijn aan de verhorend politieambtenaar. Tijdens het verhoor is het de advocaat enkel toegestaan om de verhorende politieambtenaar erop te wijzen dat de verdachte de gestelde vraag niet begrijpt of dat er sprake is van overtreding van het pressieverbod, of dat de fysieke/psychische toestand van de verdachte zodanig is, dat dit van invloed is op het verhoor.

Wanneer een advocaat bovengenoemde regels overtreedt mag hij uit het verhoor worden gezet. Hoewel het een zeer positieve ontwikkeling is dat vanaf 1 maart aanstaande een advocaat bij een politieverhoor aanwezig is, is het nog de vraag of de rol van de advocaat in de praktijk niet te passief is, wanneer wordt gekeken naar bovenstaande restricties. Desondanks is het altijd verstandig, mocht u zich in een dergelijke situatie bevinden, om de politie erop te wijzen dat u bijstand van een advocaat tijdens het verhoor wenst.

mr. D. Vong
 

Deel dit bericht op Facebook