Actualiteiten


Afname DNA twee jaar ná veroordeling toegestaan

De politierechter had in juli 2013 een man veroordeeld voor het kraken van een woning, met oplegging van een voorwaardelijke werkstraf voor de duur van 40 uren, subsidiair 20 dagen hechtenis met een proeftijd van twee jaren.

In augustus 2015 had de officier van justitie bevolen dat van de veroordeelde celmateriaal moest worden afgenomen voor het bepalen van een DNA-profiel, zodat het in de landelijke DNA-databank kon worden verwerkt. De man kon zich niet vinden in het bevel en diende een bezwaarschrift in. Hij vond dat door het tijdsverloop van ruim twee jaar tussen de veroordeling en het bevel, de afname niet langer gerechtvaardigd was.

De officier gaf aan dat het tijdsverloop niet het belang van de veroordeelde weegt, maar het belang van het opsporen van strafbare feiten. Daarnaast zou de veroordeelde niet zijn geschaad bij het langere tijdsverloop.
De rechtbank heeft aangegeven dat in de wet geen termijn is opgenomen voor het geven van het bevel tot het afnemen van celmateriaal. Enkel de memorie van toelichting geeft als criterium aan “zo spoedig mogelijk na de veroordeling”. In het geval het duidelijk is dat niet kan worden gesproken over “zo spoedig mogelijk na de veroordeling”, moet een afweging worden gemaakt tussen de belangen van opsporing en de belangen van de veroordeelde bij het tijdig weten of hij nog verplicht zal worden tot afname van DNA-celmateriaal. De mate van tijdsverloop speelt uiteraard een rol, net zoals de aard en ernst van het onderliggende strafbare feit, maar ook het concrete recidivegevaar en de persoonlijke omstandigheden.

Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat het bevel niet zodanig lang na het veroordelend vonnis is gegeven, dat de belangen van de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten, niet opwegen tegen de belangen van de veroordeelde. Daarbij was de veroordeling voor het kraken van een woning in combinatie met eerdere veroordelingen van doorslaggevende invloed.

Het is het Openbaar Ministerie dus in beginsel ook na twee jaar toegestaan om DNA-celmateriaal af te laten nemen. Wel dient te worden gelet op de factoren die hierboven zijn omschreven. Wanneer u na een veroordeling plotseling wordt geconfronteerd met een oproep voor afname DNA, is het aldus raadzaam om contact op te nemen met een advocaat.

Mr. D. (Danny) Vong
 

Deel dit bericht op Facebook