Actualiteiten


Alimentatiebetaler opgelet !

Mag van degene die alimentatie ontvangt verwacht worden dat die zijn verantwoordelijkheid kent om te proberen zoveel mogelijk zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien of moet je hem of haar daar toch af en toe eens op wijzen?
 

De rechter kan partneralimentatie vaststellen als een ex-echtgenoot onvoldoende inkomsten heeft om zelf in zijn of haar behoefte te voorzien en redelijkerwijs ook niet in staat is die inkomsten te verwerven. Van de alimentatiegerechtigde wordt verwacht dat die probeert zoveel mogelijk zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien. Pas als dat niet lukt, kan aanspraak gemaakt worden op alimentatie. Niet zelden vallen in gerechtelijke uitspraken dan ook zinsneden te lezen als de volgende: “Uitgangspunt is dat op de vrouw de verplichting rust om alles in het werk te stellen om in haar eigen levensonderhoud te voorzien.” Gezegd kan worden dat degene die aanspraak maakt op alimentatie dit behoort te weten zonder dat de andere echtgenoot daarop hoeft te wijzen.

Conclusie: spreek als alimentatieplichtige met het oog op een mogelijk toekomstige procedure waarbij de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde een rol speelt, de alimentatiegerechtigde met enige regelmaat aan op zijn of haar verantwoordelijkheid om (meer) zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien. En bewaar de brief of mail!

Deel dit bericht op Facebook