Actualiteiten


Alimentatieplicht verkort?

Al geruime tijd staat de (duur van de ) partneralimentatie ter discussie. De huidige regels zijn zodanig opgesteld dat de ex-partner hetzelfde welvaartsniveau moet behouden als tijdens het huwelijk. De maximale duur dat de alimentatieplichtige de partneralimentatie moet betalen in dit voorstel zal worden teruggebracht van 12 jaar naar 5 jaar. Voor een huwelijk wat niet langer dan drie jaar heeft geduurd, hoeft er geen partneralimentatie te worden betaald. Als het gaat om huwelijken, langer dan 15 jaar, geldt een maximale duur van 10 jaar.

Thans geldt de navolgende regeling:
- indien het huwelijk niet langer heeft geduurd dan vijf jaar en uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren, is de duur van de verplichting tot partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk;
- in alle andere gevallen duurt de verplichting maximaal 12 jaar.

De voorstanders van het wetsvoorstel vinden het huidige systeem achterhaald. D66, VVD en PvdA dienden op 19 juni 2015 een wetsvoorstel in om de partneralimentatieregeling te moderniseren. De grondslag waarop de partneralimentatie wordt gebaseerd verandert. De hoogte wordt bepaald op basis van het inkomensverlies dat de alimentatiegerechtigde mogelijk heeft geleden door het huwelijk.

Volgens D66-Kamerlid Magda Berndsen zal het verdienvermogen van de ex-partner een grotere rol gaan spelen en zal het wetsvoorstel prikkelen om een eigen inkomen te generen. De gedachte erachter is volgens haar dat het niet standaard meer zo zou zijn dat de vrouw stopt met werken als ze trouwt en de zorg voor kinderen meer wordt verdeeld. VVD- kamerlid Foort van Oosten heeft aangegeven dat de partneralimentatieregeling meer een vangnet moet zijn met als doel een terugkeer op de arbeidsmarkt.

Voor bestaande alimentatieregelingen zal het wetsvoorstel geen wijziging met zich meebrengen. Dit om de reden dat het aanpassen van de bestaande alimentatieregelingen rechtsonzekerheid zou creëren en onrechtvaardig zou zijn, aldus de fracties.

mr. D. (Danny)  Vong
 

Deel dit bericht op Facebook