Actualiteiten


Bedienen telefoon in houder tijdens rijden niet verboden

Op 7 maart 2018 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het bedienen van een mobiele telefoon in een houder tijdens het besturen van een auto is toegestaan.

In die zaak kreeg een automobilist een boete van € 230,- opgelegd vanwege het als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden. De automobilist was het daar niet mee eens en legde het voor aan de kantonrechter. De kantonrechter vond dat de boete terecht was opgelegd, waarna de automobilist in hoger beroep ging.
Het gerechtshof oordeelde dat uit de verklaring van de politieagent dat de telefoon in een houder zat, niet kan volgen dat de automobilist zijn mobiele telefoon vast heeft gehouden. Gelet op hetgeen de politieagent verder heeft verklaard, rijst vervolgens de vraag of het bedienen van een telefoon onder het verbod van het vastgehouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden (artikel 61a van het RVV 1990) valt.

Er is door het gerechtshof geconcludeerd dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen om slechts het vasthouden van de mobiele telefoon te verbieden. Dat de wetgever het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden heeft verboden, betekent daarom geenszins dat het bedienen van een mobiele telefoon tijdens het rijden niet is toegestaan, indien de telefoon niet wordt vastgehouden. Voor zover het telefoneren, dan wel het bedienen van de mobiele telefoon gevaarlijk wordt geacht, wat daar verder ook van zij, heeft de wetgever dit niet verboden.

Onder het begrip vasthouden kan dan ook niet worden verstaan het met een hand bedienen van een telefoon terwijl deze geplaatst is in een telefoonhouder die bevestigd is op het dashboard, aldus het gerechtshof.

Wanneer u hiermee te maken krijgt en/of meer informatie hierover wenst kunt u uiteraard contact opnemen met Wilschut Advocaten.

mr. D. (Danny) Vong

Deel dit bericht op Facebook