Actualiteiten


Buurtrechters in het nieuwe regeerakkoord

Juridische procedures zijn voor degenen die niet juridisch onderlegd zijn vaak moeilijk te begrijpen en bieden niet altijd de oplossing voor de onderliggende problemen van rechtzoekenden.

In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 is daarom opgenomen dat er wetgeving dient te komen die de rechter de ruimte biedt om hem te laten experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en conflicten niet op de spits te drijven.

Er wordt in het regeerakkoord genoemd dat er bij wijze van experiment buurtrechters komen die in de buurt een zitting houden, waarbij zij betaalbare lage griffierechten vragen. Deze buurtrechters bestaan veelal uit (kanton)rechters die juridisch eenvoudige zaken zullen behandelen, met de bedoeling om het geschil finaal op te lossen. In het verlengde hiervan wordt ook het mediationtraject uitgebreid als alternatief voor de gang naar de rechtbank.

Het is nog de vraag hoe aan deze buurtrechter uiteindelijk vorm wordt gegeven en wat de consequenties zullen zijn voor de bestaande zaken bij de kantonrechter.

Mr. D. Vong
 

Deel dit bericht op Facebook