Actualiteiten


Compensatie door staatssecretaris voor geanuleerde vlucht?

De vakantieperiode is weer aangebroken. Dit betekent ook dat de drukte bij de vliegvelden en de luchtvaartmaatschappijen toeneemt. Als er op enig moment iets misgaat of er zich onverwachte weersomstandigheden voordoen, komen er bij de luchtvaartmaatschappijen talloze schadeclaims wegens vertraging of geannuleerde vluchten . In veel gevallen worden de claims (wegens overmacht) niet gehonoreerd.
Er zijn passagiers die geen genoegen namen met de afwijzing en via de staatssecretaris schadevergoeding probeerden af te dwingen bij de luchtvaartmaatschappijen.

De stelling is dat een Europese verordening recht geeft op financiële compensatie via de staatssecretaris na een langdurig vertraagde of geannuleerde vlucht.
Uit twee uitspraken van 22 juni 2016 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt echter dat passagiers dit niet kunnen. Enkele passagiers hadden namelijk de staatssecretaris verzocht om maatregelen te nemen tegen de luchtvaartmaatschappijen KLM en Royal Air Maroc, omdat zij hadden geweigerd de passagiers financieel te compenseren na een vertraagde en geannuleerde vlucht. De Afdeling oordeelde echter dat er geen verplichting is voor de staatssecretaris om in een individueel geval maatregelen te nemen tegen een luchtvaartmaatschappij. De staatssecretaris is wel bijvoorbeeld bevoegd om tot handhaving over te gaan als onderzoek uitwijst dat een luchtvaartmaatschappij jegens passagiers stelselmatig weigert aan haar verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende verordening te voldoen.

Hoewel het een goed alternatief lijkt om via de overheid schade te claimen in plaats van een directe civiele procedure, blijft het dus een meer voor de hand liggende weg om rechtstreeks de luchtvaartmaatschappijen aan te spreken.

mr. D. (Danny) Vong
 

Deel dit bericht op Facebook