Actualiteiten


Conservatoir beslag niet altijd toegestaan

Indien u een vordering heeft op een partij en u zekerheid wilt verkrijgen dat deze vordering uiteindelijk wordt betaald, bestaat de mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen. Conservatoir beslag, ook wel bewarend beslag genoemd, wordt gelegd voorafgaand aan de procedure waarin de rechter een oordeel geeft over de vordering. Voor het leggen van conservatoir beslag is een verlof van de voorzieningenrechter vereist.

Omdat bij conservatoir beslag de wederpartij zijn standpunten niet heeft voor kunnen leggen aan de rechter, worden aan een dergelijke verlof strenge eisen gesteld. Zo is een van de eisen dat de vordering van de partij die het beslagverlof vraagt goed moet zijn onderbouwd en gemotiveerd.
Een niet gemotiveerd verzoek wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. Een voorbeeld uit de recente praktijk is te vinden in de uitspraak van de voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland van 3 december 2015.
Wat speelde er: verzoeker had een verzoek ingediend om beslag te mogen leggen ten laste van wederpartij op de vordering die de wederpartij had op verzoeker op grond van een tussen partijen gewezen vonnis op 25 november 2015. De verzoekende partij moest op grond van dit vonnis een bedrag betalen aan de wederpartij. Omdat de verzoeker van oordeel was dat zij ook nog iets van de wederpartij te vorderen had, vroeg zij verlof om conservatoir beslag te leggen ‘onder zichzelf’ om zo haar ‘vordering’ veilig te stellen. Met andere woorden: op deze manier probeerde verzoeker om onder het vonnis (lees: betaling) uit te komen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek afgewezen en overwoog daartoe als volgt (verkort weergegeven):

Verzoekers zijn veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 63.182,- aan de wederpartij. Nu wensen zij beslag onder zichzelf te leggen op hetgeen zij aan de wederpartij verschuldigd zijn ingevolge dat vonnis. Verzoeker stelt dat zij vorderingen heeft op de wederpartij. Een dergelijk beslag frustreert de tenuitvoerlegging van het vonnis. Verzoekers hebben niet gemotiveerd waarom een eigenbeslag kort na het wijzen van het vonnis nodig is. De voorzieningenrechter overweegt dat er sprake is van een pretense vordering uit of van voor 2009 en is van oordeel dat deze vordering door verzoeker in de eerder procedure had moeten worden ingebracht.
Nu de vorderingen ineens, na een veroordelend vonnis, opduiken lijkt het erop dat het verzoek wordt gedaan met het doel om aan de veroordeling tot betaling te ontkomen
.’

De voorzieningenrechter komt dan ook tot de uitspraak dat een conservatoir eigen beslag daarvoor niet is bedoeld. Eigenbeslag om die reden is misbruik van recht, aldus de voorzieningenrechter. Het verzoek is dan ook afgewezen.
Heeft u ook last van dubieuze debiteuren en wilt u uw vordering veilig stellen? Neem dat contact op met ons kantoor om de mogelijkheden te bespreken.

Mr. J.F.H.M. (Hans) van der Velden
 

Deel dit bericht op Facebook