Actualiteiten


De Hoge Raad breidt recht op transitievergoeding uit

De Hoge Raad heeft in een arrest van 14 september 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1617) geoordeeld, kort gezegd, dat een gedeeltelijke wijziging van een bestaande arbeidsovereenkomst die voor rekening van de werkgever moeten komen, onder omstandigheden kan leiden tot verschuldigdheid van een gedeeltelijke transitievergoeding. Het gaat dan om het bijzondere geval dat wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer.
Niet eerder heeft de rechtbank zo ook geoordeeld omdat de wet niet de mogelijkheid biedt de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen, noch de mogelijkheid biedt om aanspraak te maken op een gedeeltelijke beëindiging als de werkgever – om welke reden dan ook – (eenzijdig) besluit de uren die de werknemer werkt, te beperken. De Hoge Raad heeft daar dus korte metten mee gemaakt.

Let wel: deze toekenning geldt wel onder “bepaalde omstandigheden” maar wat zijn dan die omstandigheden. Denk hierbij aan het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van de arbeidsplaatsen op grond van bedrijfseconomische redenen of na langdurige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een vermindering substantieel en structureel moet zijn. Hierbij gaat het om een vermindering van de arbeidstijd van ten minste 20%. Voor een structurele vermindering van de arbeidstijd moet het gaan om een vermindering die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn.Al eerder heeft de rechtbank geoordeeld dat ook een arbeidsongeschikte, immers anders is er sprake van strijd met het discriminatieverbod. Ook een dergelijke werknemer kan met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat worden gesteld de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het laatst verdiende loon. Met deze uitspraak van de Hoge Raad is het recht op een transitievergoeding uitgebreid. Werkgevers dienen hierop bedacht te zijn wanneer de intentie is om bijvoorbeeld na langdurige ziekte of bij bedrijfseconomische omstandigheden juist (deels) met een werknemer verder te gaan.

Mevrouw mr. C.C.E. (Constance) Wilschut
 

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook