Actualiteiten


De nekklem in de zaak Mitch Henriquez

De twee agenten die betrokken waren bij het overlijden van Mitch Henriquez zijn op 21 december 2017 door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden wegens mishandeling van Henriquez die zijn dood tot gevolg heeft gehad. Het geweld dat de agenten tijdens zijn aanhouding hebben gebruikt, ging te ver.
De feiten en de opgelegde straf in deze zaak worden in de media voldoende besproken, maar wat is het juridisch kader waarbinnen de rechtbank tot deze conclusie is gekomen?

Allereerst is de bevoegdheid van de politie om geweld te gebruiken neergelegd in artikel 7 van de Politiewet 2012. Deze wettelijke regeling biedt de politie een grote mate van vrijheid om geweld te gebruiken. Die vrijheid is echter niet onbeperkt, omdat de grenzen van proportionaliteit en subsidiariteit (en in het verlengde daarvan: van redelijkheid en gematigdheid) niet mogen worden overschreden, aldus de rechtbank. Indien die grenzen wel worden overschreden, is sprake van onrechtmatig geweldgebruik en komt in het kader van een strafrechtelijke vervolging aan de politiefunctionaris geen beroep (meer) toe op een rechtvaardigingsgrond.

Zo is de toepassing van een nekklem met bloedverwurging toegestaan, indien deze zeer kort duurt en deze, wanneer het gewenste effect niet wordt bereikt, onmiddellijk wordt beëindigd. In de zaak Henriquez had de desbetreffende politieagent die de nekklem met bloedverwurging had toegepast op Henriquez niet aan die voorwaarden voldaan. Hij had, toen er geen bloedverwurging optrad, de nekklem gedurende de gehele periode van de aanhouding gehandhaafd, waarbij hij in de latere periode kracht bij heeft gezet. Dit heeft geleid tot aanmerkelijk letsel in de nekstreek van Henriquez. De rechtbank oordeelde dat een dergelijke vorm van geweldstoepassing niet valt aan te merken als gerechtvaardigd om het beoogde doel (de aanhouding van Henriquez) te bereiken. De nekklem is dan ook strijdig met het beginsel van proportionaliteit en daarmee onrechtmatig.

Hoewel er in de uitspraak van de rechtbank nog andere geweldstoepassingen te noemen zijn die als onrechtmatig worden beschouwd, zoals het slaan in het gezicht en het wrijven van pepperspray in het gezicht, is de toegepaste nekklem met bloedverwurging voldoende om een beeld te geven van wat bij een aanhouding is toegestaan en wat niet. Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen met Wilschut Advocaten.

mr. D. (Danny) Vong

Deel dit bericht op Facebook