Actualiteiten


De zieke werknemer en mediation

Mediation wordt vaak geadviseerd als sprake is van een arbeidsconflict of ziekte als gevolg hiervan. Zowel de werkgever als de werknemer moeten hier dan aan deelnemen. De mediation maakt dan onderdeel uit van het re-integratie traject. Een dergelijk traject kan voor de werknemer veel spanning opleveren.

De werknemer breekt tot twee keer toe de mediation af. De eerste keer omdat hij niet de geheimhoudingsverklaring wilde ondertekenen, de tweede keer omdat hij een onafhankelijke mediator wilde aanstellen. In de ogen van de werknemer was de aangewezen mediator niet onafhankelijk. De werkgever gaat hier niet mee akkoord en raagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan bij de kantonrechter.

De rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst, zondert toekenning van enige vergoeding omdat in de ogen van de kantonrechter, sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer door een dergelijke halsstarrige houding aan te nemen. De werknemer gaat in beroep bij het Gerechtshof.

Het Gerechtshof oordeelt dat de werknemer niet gerechtigd was om de geheimhoudingsverklaring niet te ondertekenen. Dit is namelijk een essentiële voorwaarde omdat alles wat tijdens een mediation gezegd wordt, vertrouwelijk is.
Het Gerechtshof oordeelt verder dat de werknemer wel een derde mediator mocht voorstellen omdat hij gemotiveerd had aangegeven waarom de tweede mediator niet onafhankelijk was. De mediator kende immers beide advocaten. Het Hof overweegt ook dat mediation in een veilige en vertrouwde setting moet plaatsvinden.
Deze uitspraak heeft zowel voor de werkgever als de werknemer consequenties gehad. De arbeidsovereenkomst wordt door de kantonrechter niet meer ontbonden op grond van “ernstig verwijtbaar handelen” door de werknemer, maar op grond van een “verstoorde arbeidsverhouding”. Om deze reden eindigt de arbeidsovereenkomst een maand later onder toekenning van een transitievergoeding een maakt de werknemer aanspraak op een WW-uitkering.

Mevrouw mr. C.C.E. (Constance) Wilschut

 

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook