Actualiteiten


Dief wist gegevens telefoon. Vergoeding?

Op de smartphone worden tegenwoordig bijna net zoveel gegevens bewaard als thuis op de laptop. Met name worden er veel foto’s genomen met de smartphone, waarvan lang niet altijd een back-up wordt gemaakt. Een mobiele telefoon leent zich er echter eerder voor om tijdens een onoplettend moment gestolen te worden. De dief kan dan alle foto’s wissen op de telefoon, wat kan leiden tot vervelende gevolgen. Is er dan een mogelijkheid om immateriële schadevergoeding te vorderen van de dief?

In een zaak bij de Rechtbank Rotterdam van 1 maart 2018 (vindplaats: ECLI:NL:RBROT:2018:3005) had de verdachte een telefoon gestolen in een eethuis. De telefoon is door de verdachte gereset met een harde reset, waardoor bestanden met foto’s van het slachtoffer gewist werden. Het leek erop dat de verdachte de telefoon zelf wilde gaan gebruiken of wilde doorverkopen.

Het slachtoffer vorderde immateriële schadevergoeding van de dief van € 500,- nu zij zag dat de foto’s en bestanden van haar telefoon gewist waren toen zij die terugkreeg. De rechtbank gaf echter aan dat ingevolge artikel 6:106 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek, men voor vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade in aanmerking komt als sprake is van lichamelijk letsel of schending van de eer en goede naam. Het gewist zijn van foto’s en bestanden op de telefoon valt hier niet onder. Van een aantasting van de persoon op andere wijze als bedoeld in artikel 6:106 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek, in die zin dat geestelijk letsel is ontstaan in de vorm van een aan de hand van objectieve maatstaven vast te stellen psychische beschadiging, is niet gebleken, aldus de rechtbank.

De vordering tot vergoeding van de immateriële schade werd daarom afgewezen. Het is dus helaas niet mogelijk om immateriële schadevergoeding te vorderen voor gewiste foto’s en bestanden op de telefoon bij een misdrijf.

Mr. D. (Danny) Vong

 

Deel dit bericht op Facebook