Actualiteiten


Doof, blind, benen geamputeerd...? toch detentiegeschikt!

De rechtbank achtte het bewezen dat een man van 81 zich voor meerdere jaren schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik van drie van zijn toen zeer jonge kleindochters.

De volgende vraag in het strafproces is dan welke straf de verdachte moet krijgen. De advocaat van de verdachte had aangegeven dat hij door zijn slechte gezondheidssituatie weinig tot niks meer kon. De verwachting was dat de klachten alleen maar verder zouden toenemen. De verdachte was namelijk gebonden aan een rolstoel na amputatie van beide benen als gevolg van suikerziekte. Ook had hij de ziekte van Parkinson en tremoren in zijn handen en onderkaak. Drie keer per week moest verdachte een nierdialyse ondergaan. Daarnaast was hij praktisch doof en blind aan één oog. Tenslotte had hij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of Chronische Obstructieve Longziekte), waardoor hij 24 uur per dag aan het zuurstof zat.
In een dergelijk geval adviseert het Justitieel Medisch Centrum via de reclassering de rechtbank. In dat advies was naar voren gekomen dat alle aandoeningen en beperkingen die hierboven zijn genoemd, behandelbaar zijn in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg. Ondanks het feit dat de verdachte leed aan een grote hoeveelheid aandoeningen en er een aantal praktische zaken geregeld moesten worden, werd geoordeeld dat er geen contra-indicaties aanwezig waren voor het opleggen van een gevangenisstraf. De verdachte werd veroordeeld voor 24 maanden gevangenisstraf.

Het is dus moeilijk om de rechtbank ervan te overtuigen dat een bepaalde medische conditie maakt dat iemand niet detentiegeschikt is. Voordat daar sprake van is moet er veel aan de hand zijn. Laat u dus adviseren omtrent de processtrategie door een advocaat wanneer u verdachte wordt van een strafbaar feit.

mr. D. (Danny) Vong
 

Deel dit bericht op Facebook