Actualiteiten


Doorbetaling ORT tijdens vakantie?

Wel of geen doorbetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) is binnen de zorg al jarenlang een punt van discussie. Deze discussie speelde zich tot voor kort met name af tussen cao-partijen. In de huidige CAO Ziekenhuizen (2014 -2016) is opgenomen dat medewerkers vanaf 1 januari 2015 ook recht hebben op ORT tijdens wettelijk vakantieverlof. Hiermee leek de discussie voor de ziekenhuisbranche beslecht. Werknemersorganisatie NU '91, partij bij de CAO Ziekenhuizen 2014 -2016, heeft echter namens een medewerker van het Haga Ziekenhuis met terugwerkende kracht doorbetaling van ORT gevorderd. De inmiddels overigens gepensioneerde medewerker werkte uitsluitend in nachtdiensten en ontving daarvoor structureel ORT. De kantonrechter Den Haag oordeeldeop 2 juni 2015 dat de betreffende medewerker "gelet op de bestendigheid van het 's nachts werken"recht had op doorbetaling van ORT tijdens vakanties met terugwerkende kracht tot vijf jaar. De kantonrechter verwees daarbij naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 15 september 2011waarin werd geoordeeld dat looncomponenten die intrinsiek samenhangen met de uitvoering van de taken moeten worden doorbetaald tijdens de wettelijke vakantie. Gezien de overwegingen van de kantonrechter (en het Europese Hof van Justitie), is het de vraag of de uitspraak één op één van toepassing is op iedere individuele medewerker die een onregelmatigheidstoeslag ontvangt. De kantonrechter heeft zelfs expliciet in de uitspraak benoemd dat de uitspraak niet per definitie op iedere medewerker van toepassing is. In reactie op de stelling van het Haga Ziekenhuis dat een toekenning van de vordering vergaande financiële consequenties zal hebben, overwoog de kantonrechter: ‘Gedaagde heeft wel aangevoerd dat doorbetaling van onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie haar jaarlijks een bedrag kost van circa  960.000,-- euro, maar onduidelijk is welke groep werknemers zij daarbij als relevant heeft betrokken en ook of voor alle werknemersin deze groep geldt dat de onregelmatigheidstoeslag onderdeel is van het loon’.Ondanks voornoemde nuancering stelt NU '91 dat iedere medewerker die onregelmatige diensten draait, recht heeft op doorbetaling van ORT met terugwerkende kracht. Werkgeversorganisatie NVZ heeft voor zover bekend nog geen standpunt ingenomen. Het is dan ook afwachten of andere rechters de uitspraak van de kantonrechter Den Haag zullen volgen en zo ja, hoe structureel het verrichten van onregelmatige diensten moet zijn geweest om in aanmerking te komen voor uitbetaling met terugwerkende kracht.

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook