Actualiteiten


Geen alimentatieplicht meer na sms

Er zijn verschillende manieren waarop het recht op partneralimentatie kan eindigen. Zo eindigt het als de alimentatiegerechtigde duurzaam gaat samenwonen of als de wettelijke of onderling overeengekomen termijn eindigt. Is het recht op alimentatie geëindigd, dan kan het normaal gesproken niet meer herleven. Maar het recht op alimentatie kan ook eindigen als de gerechtigde er zelf afstand van doet. Hiervoor zijn geen wettelijke vormvereisten. Het is natuurlijk wel makkelijker om aan te tonen dat van alimentatie wordt afgezien, als er een schriftelijke verklaring is. Het kan echter ook per sms gebeuren, blijkt uit een recente zaak.
'Stop alimentatie'

Janine en Henk waren getrouwd geweest. In 2008 bepaalde het gerechtshof dat Henk maandelijks 418 euro aan partneralimentatie moest betalen. In november 2011 stuurde Janine aan Henk een sms met de volgende tekst. 'Per 1 januari kun je stoppen met de alimentatie. De drie maanden die ik nog tegoed heb, moet je nog voldoen en dan ben je van mij af.'

Henk betaalde daarna nog drie maanden partneralimentatie en stopte vanaf 1 januari 2012 met betalen. Tot Henks verbazing stond er vijf maanden later een deurwaarder die 2378 euro aan achterstallige partneralimentatie van hem wilde hebben.
Henk nam contact op met de deurwaarder en legde uit dat Janine per sms had afgezien van het recht op alimentatie. Henk kreeg toen te horen dat Janine van mening was veranderd en weer alimentatie wilde ontvangen. Henk stapte daarop naar de rechtbank.

Henk betoogde dat Janine een aanbod tot afzien van de alimentatie had gedaan en hij dat had geaccepteerd. Op deze overeenkomst kon Janine niet zomaar eenzijdig terugkomen. Janine gaf daarop aan dat ze dacht vanaf 2012 in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ze had echter haar baan verloren en had kort gezegd geen andere keus dan op haar sms terug te komen.
De rechtbank oordeelde dat door de aanvaarding van het aanbod per sms een rechtsgeldige overeenkomst tot stand was gekomen. Hierdoor was Henk niet langer gehouden om nog partneralimentatie te betalen. Janine had daar dus geen recht meer op.
 

Deel dit bericht op Facebook