Actualiteiten


Genderneutraliteit in de wet

Afgelopen periode is de zogenaamde LBGTQ (Lesbian, Bisexual, Gay, Transgender, Queer) community veel in het nieuws geweest. Zo heeft bijvoorbeeld de NS “dames en heren” vervangen door “reizigers”, en zijn er op veel plekken genderneutrale toiletten geïnstalleerd. Maar hoe zit het met de rechtspraak en de wet? Bestaat er een derde, neutrale, gender volgens de wet?

In een uitspraak van de Rechtbank Limburg van 28 mei 2018 (vindplaats: ECLI:NL:RBLIM:2018:4931) heeft de rechtbank aangegeven dat gelet op de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen, een derde gender kan worden erkend. Dit in het licht van het verzoek van iemand die zich noch man, noch vrouw voelt en graag in de geboorteakte opgenomen wil hebben “het geslacht van het kind is niet kunnen worden vastgesteld”.

De belanghebbende kwam er na de puberteit achter dat hij zich geen man voelde. Hij heeft medische behandelingen ondergaan om vrouw te worden en in 2001 zijn geslacht laten wijzigen in het vrouwelijke geslacht. Uiteindelijk bleek ook dat geslacht niet te passen, aangezien de belanghebbende zichzelf als genderneutraal beleeft. Het was echter niet mogelijk om haar geboorteakte in overeenstemming te brengen met haar genderbeleving. De rechtbank oordeelde dat er voldoende aannemelijk was gemaakt dat er bij belanghebbende sprake is van een ambivalent geslacht.
De huidige wettelijke bepalingen voorzien echter niet in de mogelijkheid om de geboorteakte van de belanghebbende alsnog in overeenstemming te brengen met haar ambivalente geslacht ten tijde van haar geboorte dan wel haar genderbeleving. De rechtbank heeft op dit punt aangegeven dat het aan de wetgever is om deze lacune te vullen. Wel is het mogelijk om in de geboorteakte op te nemen dat “het geslacht van het kind niet is kunnen worden vastgesteld”, zoals is bepaald in artikel 1:19d BW. Het verzoek is aldus uiteindelijk wel toegewezen, maar voor de wetgever staat er nog een taak open om de genderneutraliteit te verankeren in wet.

Indien u nog vragen hebt over dit onderwerp kunt u zich uiteraard wenden tot Wilschut Advocaten.

mr. D. (Danny) Vong 

Deel dit bericht op Facebook