Actualiteiten


Hennepkweek en zero-tolerance beleid verhuurder

Hennepkweek in woningen is een riskante aangelegenheid. Niet alleen voor wat betreft de risico’s die daaraan verbonden zijn in de vorm van gevaarzetting voor de omgeving (denk aan brandgevaar en overlast) en strafrechtelijke vervolging, maar ook voor wat betreft de mogelijke maatregelen die de verhuurder kan nemen (ontbinding van de huurovereenkomst) in geval van overtreding van het kweek verbod.

De vraag is hoever de verhuurder hierin kan gaan. Kan de verhuurder een zero tolerance beleid voeren voor hennepteelt en elke overtreding aangrijpen als reden voor ontbinding van de huurovereenkomst? Deze vraag stond centraal in een procedure van een woningbouwvereniging in het zuiden van het land die werd gevoerd bij de Kantonrechter van de Rechtbank te Maastricht

De verhuurder ging over tot dagvaarding van de huurder omdat deze in strijd met het verbod in de huurovereenkomst hennep kweekte op zijn balkon. De huurder had welgeteld één hennepplant op zijn balkon staan. De verhuurder wilde een voorbeeld stellen en stelde zich op het standpunt dat ook het kweken van één plant een tekortkoming van de huurder in de naleving van de overeenkomst oplevert. Om die reden vorderde de verhuurder ontbinding van de overeenkomst én ontruiming van de woning.

De vraag die de kantonrechter moest beoordelen was of de aard van de tekortkoming van de huurder in dit geval de ontbinding met haar gevolgen (eindigen van de huur en gedwongen ontruiming van de woning) rechtvaardigde. De kantonrechter beantwoordde deze vraag ontkennend. De kantonrechter kwam tot dit oordeel omdat de huurder slechts één hennepplant had gekweekt. Deze stond op zijn balkon en was vanaf de openbare weg zichtbaar. De verhuurder stelde dat dit risico’s meebracht op het ontstaan van stankoverlast, vrees voor verloedering en gevoelens van onveiligheid bij buurtbewoners. De kantonrechter ging hierin niet mee. Een enkele plant die op een balkon staat brengt dergelijke ontwikkelingen niet mee.

De kantonrechter schonk ook aandacht aan het zero tolerance beleid ten aanzien van (zaken gerelateerd aan) hennepteelt in de woningen van de verhuurder. Hij overwoog daartoe dat dit de verhuurder vrijstaat. De kantonrechter overwoog echter ook dat het naar normen van redelijkheid en billijkheid niet zonder meer vrij staat om bij een feitje (één plant) dat mogelijk een inbreuk op dat beleid maakt naar het ingrijpende middel van ontbinding en ontruiming te grijpen, zonder de huurder in de gelegenheid te stellen die inbreuk te beëindigen en aldus (de vordering tot) ontbinding te voorkomen.
Daarbij overwoog de kantonrechter ook dat de huurder al elf jaar in de woning woonde en niet eerder in de nakoming van enige verplichting tekort was geschoten.

De aanwezigheid van een enkele plant maakte de overtreding tot één van geringe betekenis die daarom de ontbinding niet rechtvaardigde. Daarbij was ook van belang dat niet was gebleken dat enige omwonende of passant enige last van de plant heeft ondervonden, in de vorm van geur, ergernis of hoe dan ook. Bij de beoordeling van ernst van de overtreding woog de kantonrechter mee dat geen strafrechtelijke vervolging van de huurder plaatsvond omdat de aangetroffen hoeveelheid onder de (landelijk) getolereerde hoeveelheid van vijf planten blijft. De constatering dat voor de ene plant geen strafrechtelijke sanctionering plaatsvond, droeg bij aan het oordeel van de kantonrechter de overtreding ook in civielrechtelijke zin van geringe betekenis was.

Wordt u aangesproken op de naleving van de overlastbepalingen in huurovereenkomst door de verhuurder? Leg uw probleem geheel vrijblijvend voor aan een onze advocaten tijdens een van onze inloopspreekuren of neem voor een afspraak contact op met het secretariaat.

Mr. J.F.H.M. (Hans) van der Velden
 

Deel dit bericht op Facebook