Actualiteiten


Hoe bereken ik de billijke vergoeding?

Sinds 1 juli 2015 kennen we naast de transitievergoeding, een mogelijke toekenning van een billijke vergoeding. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt alleen gekeken naar de duur van het dienstverband en de hoogte van het salaris. Leeftijd speelt dus geen rol meer voor de berekening hiervan. Om ook aanspraak te maken op een billijke vergoeding moet er sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Slechts verwijtbaar handelen is niet voldoende.

Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad zich voor het eerst uitgelaten over de berekening van de hoogte van deze vergoeding. In deze casus werd een kapster ten onrechte op staande voet ontslagen. Zij eiste naast de transitievergoeding, ook een billijke vergoeding. De Hoge Raad heeft in dit arrest voor het eerst handvatten gegeven om de vergoeding te berekenen. Zo heeft zij geoordeeld dat:
- De billijke vergoeding geen ”straf” moet zijn voor de werkgever maar een juiste compensatie voor de werknemer moet zijn;
- Voor de berekening moet worden uitgegaan van alle omstandigheden van het geval waaronder de duur van het dienstverband, de hoogte van het salaris en de reden waarom de werknemer deze vergoeding verzoekt in plaats van de vernietiging van het ontslag op staande voet;
- De gevolgen van het ontslag moeten meegewogen worden. Denk hierbij aan het mislopen van loon, de arbeidskansen enz.

Nu is het zeker niet zo dat we naar aanleiding van dit arrest “gewoon even” de billijke vergoeding kunnen berekenen want het blijft zoeken. Ná de uitspraak van de Hoge Raad hebben meerdere rechtbanken en hoven zich al uitgelaten over de berekening van de billijke vergoeding en zien we beetje bij beetje een zelfde lijn.

Zowel Rechtbank Noord Holland (uitspraak 12 september 2017) als rechtbank Limburg (uitspraak 17 juli 2017) hebben geoordeeld dat bij een ten onrechte gegeven ontslag ook gekeken kan worden naar de periode dat het dienstverband anders nog voortgeduurd zou hebben. Alsdan worden deze maanden vermenigvuldigd met het bruto salaris. Hierop worden alle componenten in mindering gebracht waar de werknemer aanspraak op maakt gedurende de periode dat hij werkeloos is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de totale WW-uitkering in die periode, eventuele toeslagen waar aanspraak op kan worden gemaakt en mogelijk ook een deel AOW-uitkering. Ook wordt een deel van de transitievergoeding hierop in mindering gebracht. De jurisprudentie laat zien dat de rechtbank rekening houdt met een deel van deze vergoeding dat daadwerkelijk gebruikt moet worden om de transitie (van werk naar werk) te bekostigen. Uiteindelijk komt er dan een bedrag uit.

Rechtbank Limburg heeft zelfs in een uitspraak op 25 augustus 2017 geoordeeld dat ook immateriële schadevergoeding (gederfde levensvreugde) meegenomen kan worden. Als de werkgever dermate ernstig verwijtbaar heeft gehandeld waardoor van de werknemer niet kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst in stand wordt gehouden, kan ook deze component worden meegenomen.

Kortom, de berekening van de billijke vergoeding is nog erg in ontwikkeling. Wilschut Advocaten houdt voor u deze ontwikkelingen in de gaten en zal u met enige regelmaat hierover verder informeren.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons kantoor opnemen op 0413 – 387020.

Mevr. mr. C.C.E. Wilschut

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook