Actualiteiten


Hoge Raad: geen vervolging na oplegging alcoholslot

Op dinsdag 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat iemand die wegens rijden onder invloed moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma, daarnaast niet ook nog strafrechtelijk kan worden vervolgd.

De vraag in de zaak waarin de Hoge Raad op 3 maart 2015 geeft geoordeeld is of een strafrechtelijke vervolging mag plaatsvinden als er al een bestuurlijke maatregel - de deelneming aan het alcoholslotprogramma - door het CBR is opgelegd.

De Hoge Raad heeft in deze kwestie geoordeeld dat deze mensen twee keer worden gestraft voor hetzelfde feit, hetgeen wettelijk gezien niet mag. Tot dat oordeel was het Hof in Den Haag in september vorig jaar ook gekomen. De Hoge Raad heeft ook geoordeeld dat herziening voor die mensen die eerder zowel een alcoholslotprogramma kregen opgelegd alsook strafrechtelijk werden vervolgd wegens rijden onder invloed, niet mogelijk was.

Toch gaat de Stichting CBR Claim proberen de kosten voor het alcoholslot terug te krijgen voor mensen die zo'n slot hebben moeten inbouwen én veroordeeld zijn door de strafrechter. De Stichting wil een massaclaim indienen bij het CBR. Het CBR is van mening dat herziening van een strafrechtelijk vonnis in deze weliswaar niet mogelijk is maar de bestuurlijke maatregel moet wel herzien worden, zo ook voor de kosten die daarvoor zijn gemaakt, aldus de Stichting.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet 4 maart 2015 ook uitspraak in een zaak over het alcoholslot. In die zaak gaat het over de vraag of een alcoholslotprogramma mocht worden opgelegd. Houdt die maatregel wel voldoende rekening met de individuele omstandigheden?

 

 

 

Deel dit bericht op Facebook