Actualiteiten


Hoge Raad volgt AdvocaatGeneraal

Na de inwerkingtreding van de Wet hervorming kindregelingen (WHK) per 1 januari 2015 werd op grond van de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen bij de berekening van de kinderalimentatie, het kindgebonden budget volledig in mindering gebracht op de behoefte. Reeds op 2 oktober 2015 is aan deze wijziging al een artikel gewijd op onze site onder de rubriek “Actualiteiten”.

Nu op de nieuwe rekenmethode veel kritiek is gekomen en er verschillende opvattingen hierover ontstonden, heeft de AG aan de Hoge Raad gevraagd een duidelijke uitspraak te doen over hoe om te gaan met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop.

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze rekenmethode eigenlijk verkeerd was. Door het toepassen van de rekenmethode, waarbij het kindgebonden budget afgetrokken werd van de 'behoefte van het kind', ontving de verzorgende ouder in sommige gevallen hierdoor weinig of helemaal geen kinderalimentatie meer.
Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop betreft geld van het Rijk dat bedoeld is om de verzorgende ouder te helpen om voor de kinderen te kunnen zorgen. De andere ouder zou dat bedrag dan niet hoeven te betalen. Volgens de Hoge Raad zou dat echter niet de bedoeling van de Wet zijn geweest. Beide ouders moeten een bijdrage leveren in de behoefte van hun kinderen, ook als het Rijk een handje helpt.
De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 9 oktober 2015 bepaald dat het kindgebonden budget niet in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, maar juist moet worden opgeteld bij het inkomen van de verzorgende ouder (de ouder die het kindgebonden budget ontvangt).

Deze uitspraak leidt ertoe dat de alimentatieplichtige ouder dus weer een hogere bijdrage zal moeten gaan voldoen aan de verzorgende ouder. De uitspraak van de Hoge Raad werkt niet met terugwerkende kracht, zodat het aan de ouders zelf is om actie te ondernemen en een wijziging te verzoeken. Wilschut Advocaten helpt u graag hierbij.

Mw mr. F (Femke) Putmans-de Kok
 

Deel dit bericht op Facebook