Actualiteiten


Hoogste billijke vergoeding € 572.400,--

Op 16 januari 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNH:2018:310) in een ontbindingsverzoek dat door de werkgever is ingediend, de werknemer een billijke vergoeding toegekend van € 572.400 bruto inclusief 8% vakantietoeslag. Bovenop de billijke vergoeding is de werkgever ook veroordeeld om aan de werknemer een transitievergoeding uit te betalen van € 49.522,-- alsook een bedrag van € 53.000,-- ingevolgde de belastingregeling en tot slot een bedrag van 106.000,-- aan onbeslagen aandelen.

Niet eerder heeft een rechtbank een dergelijke hoge vergoeding toegekend.
In deze casus heeft de werkgever op bedrijfseconomische gronden eerst een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV die afgewezen is; een tweede ontslagvergunning is toegewezen omdat volgens het UWV vast is komen te staan dat de oude functie is komen te vervallen en de nieuwe functie voor de werknemer geen passende functie was.

Belangrijk in deze uitspraak was het oordeel van de kantonrechter dat de werkgever op meerdere gronden “ernstig verwijtbaar” heeft gehandeld. Geoordeeld is dat de werkgever onzorgvuldig heeft gehandeld en zij de herplaatsingsplicht heeft geschonden. Nu het ernstig verwijtbaar handelen volgens de kantonrechter is vast komen te staan oordeelde zij dat herstel in redelijkheid niet meer mogelijk is.

Mr. C.C.E. (Constance) Wilschut

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook