Actualiteiten


Inkomen, Vermogen en Eigen bijdrage 2018

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2018 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2016 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand                                                       Gehuwd, samenwonend  
                                                                               of oudergezin
Fiscaal jaarinkomen          Eigen bijdrage        Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.100                     € 196                         t/m € 26.500

€ 19.101 - € 19.800          € 360                        € 26.501 - € 27.500

€ 19.801 - € 20.800          € 514                        € 27.501 - € 28.800

€ 20.801 - € 22.700          € 669                        €  28.801 - € 32.100

€ 22.701 - € 26.900         € 823                         € 32.101 - € 38.000

Boven de € 26.900        Aanvrager komt       Boven de € 38.000,
                                         niet in aanmerking
                                         voor een toevoeging


Personen- en familierecht

Alleenstaaand                                                   Gehuwd, samenwonend                                                                                                                  of oudergezin       

Fiscaal jaarinkomen      Eigen bijdrage         Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.100                   € 340                        t/m € 26.500

€ 19.101 - € 19.800        € 412                       € 26.501 - € 27.500

€ 19.801 - € 20.800        € 566                       € 27.501 - € 28.800

€  20.801 - € 22.700       € 720                       € 28.801 - € 32.100

€ 22.701 - € 26.900        € 849                       € 32.101 - € 38.000

Boven de € 26.900        Aanvrager komt    Boven de € 38.000
                                         niet in aanmerking
                                         voor een toevoeging

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.


Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2018 zijn:

Alleenstaand                     Eigen bijdrage     Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin  
                                                                           met minderjarig(e) kind(eren)


€ 19.800 en lager             € 77                       € 27.500 en lager

Tussen € 19.800 en         € 129                     Tussen € 27.500 en ten hoogte € 38.000
ten hoogste € 26.900

Boven de € 26.900          Aanvrager komt    Boven de € 38.000
                                           niet in aanmerking
                                           voor een toevoeging


LAT personen- en familierecht

Alleenstaand                   Eigen bijdrage             Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin
                                                                                 met minderjarig(e) kind(eren)

€ 19.800 en lager           € 108                           € 27.500 en lager

Tussen € 19.800 en       € 142                           Tussen € 27.500 en ten hoogste € 38.000
ten hoogste € 26.900

Boven de € 26.900        Aanvrager komt         Boven € 38.000
                                         niet in aanmerking 
                                         voor een toevoeging

Vermogensnormen

- Rechtsbijstand en mediation

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2016 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

                                                                                        Vrijgesteld per persoon
2016 (het peiljaar)                                                       € 24.437
Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.


- Heffingvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling

In 2018 geldt:

                                                                                            Vrijgesteld per persoon                        2018                                                                                   € 30.000                                               Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

 

Deel dit bericht op Facebook