Actualiteiten


Is hoog ziekteverzuim nog een ontslaggrond?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid on 2015 heeft de werkgever de mogelijkheid gekregen de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden op grond van frequent ziekteverzuim. Wat “frequent” is, laat de wet zich niet over uit. Dat moet uitgekristalliseerd worden binnen de rechtspraak.

Recent heeft de kantonrechter Zeeland West Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2017:6312) d.d. 6 september 2017 en kantonrechter Limburg (ECLI:NL:RBLIN:2017:2900)d.d. 30 maart 2017 geoordeeld dat het enkele feit dat sprake is van een hoog ziekteverzuim, niet automatisch kan leiden tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster.
In de uitspraak van de kantonrechter Zeeland West Brabant ging het om een werkneemster, die in de afgelopen 7 ½ jaar in totaal meer dan 5 jaar afwezig is geweest wegens arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst niet ontbonden.

In deze uitspraak heeft de kantonrechter zich over een aantal (deel)vragen uitgelaten:
- Is er sprake van frequent en onevenredig hoog ziekteverzuim?
Om deze vraag te beantwoorden wordt gekeken naar het percentage ziekteverzuim van de zieke werknemer in relatie tot het overige ziekteverzuim.
- Lijdt het veelvuldig ziekteverzuim tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering?Het wrange hierbij is dat dit niet snel wordt aangenomen. Dat collega’s van de zieke werknemer veelvuldig hebben moeten overwerken vanwege haar afwezigheid leidt volgens de rechtbank niet tot onaanvaardbare gevolgen, zelfs niet als dit ook in Arbo technische zin tot onaanvaardbare consequenties leidt (bijv. overbelasting collega’s)

- Betreft de organisatie waar de zieke werknemer werkzaam voor is, een grote of een kleine organisatie. De rechtbank heeft geoordeeld dat voor grote werkgevers (met een aantal filialen) geldt dat verwacht mag worden dat niet alleen in het betreffende filiaal maar organisatie breed maatregelen worden getroffen om zieke werknemers te vervangen. Dit kan dus anders liggen bij kleine werkgevers.
Op grond van bovenstaande twee uitspraken gaat het er steeds meer op lijken dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van veelvuldig ziekteverzuim voor grote werkgevers een losse letter gaat worden. Ontbinding kan slechts worden toegewezen wanneer he organisatie breed onmogelijk is om het frequente verzuim van de werknemer op te vangen. De vraag is of dit wel gerechtvaardigd is. 

 

Mevr. Mr. C. C.E. (Constance) Wilschut

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook