Actualiteiten


Kan een bekennende verklaring worden teruggedraaid?

Vaak krijgt een verdachte te horen dat een bekentenis niet meer kan worden teruggedraaid. In veel gevallen is dit ook zo, met name nu de advocaat sinds kort aanwezig mag zijn bij het verhoor.

In een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam is door het Gerechtshof echter aangegeven dat onder bepaalde omstandigheden een bekennende verklaring niet kon worden meegewogen als bewijs. In die zaak had een 71 jaar oude man een bekennende verklaring bij de politie afgelegd. De man werd verdacht van ontucht met minderjarigen.

Tijdens het verhoor werden zeer indringende vragen gesteld en op de verdachte werd meermalen een moreel appèl gedaan. Een voorbeeld is dat de agenten hem voorhielden dat uitgaande van de (aanvankelijke) verklaring van de verdachte, de agenten zouden moeten teruggaan naar de slachtoffers en hen voor leugenaars zouden moeten uitmaken, waardoor die jongens (nog meer) beschadigd zouden kunnen raken.

Ook werden er gesloten, tendentieuze en sturende vragen gesteld. Op cruciale momenten werd de verdachte zelfs woorden in de mond gelegd. Één van de voorbeelden is dat toen de verdachte verklaarde dat ‘het zou kunnen’ dat hij bij de behandeling van het slachtoffer tegen diens ballen is aangekomen, hem indringend werd verteld dat hij niet moest beginnen met ‘het zou kunnen’, omdat dat ‘vreselijk oneerlijk’ zou zijn.

Daarnaast werd de verdachte voorgehouden dat hij langer zou blijven vastzitten als hij moeite zou blijven hebben om erover te praten. Het Gerechtshof kon bovenstaande vaststellen, omdat het verhoor auditief werd opgenomen en concludeerde dat de bekennende verklaring van de verdachte onvoldoende betrouwbaar was. De verdachte werd vrijgesproken voor ontucht met minderjarigen wegens gebrek aan voldoende wettig bewijs.

De zojuist omschreven casus toont aan dat het onder bepaalde omstandigheden mogelijk is om een bekennende verklaring 'terug te draaien'. Het is daarom raadzaam om te overleggen met een advocaat over de omstandigheden waaronder een bekennende verklaring is afgegeven .

mr. D. (Danny) Vong
 

Deel dit bericht op Facebook