Actualiteiten


Mededelingsplicht verhuurder aan huurder

De meeste mensen weten dat bij een koop van een woning de verkoper eventuele gebreken moet melden. Bij het aangaan van een huurovereenkomst is dit echter niet standaard. Een kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat in specifieke omstandigheden er wel vanuit de verhuurder de plicht is om zaken te melden aan de potentiële huurder.

In die zaak ging het om een huurwoning waar een echtpaar kort na het ondertekenen van de huurovereenkomst van een buurtbewoner te horen kreeg dat de buurt veel overlast ervaarde van een familie waarvan de ouders en een thuiswonende zoon direct boven de desbetreffende woning woonden. Die dag was er een arrestatie geweest en eerder dat jaar meerdere geweldsdelicten. Ook kwamen zij erachter dat eerder een handgranaat was ontploft in het portiek van de woning en de voormalig bewoonster van de woning - de dochter van voornoemde familie - voor de deur van de woning was neergeschoten.
Het echtpaar vorderde vervolgens bij de rechtbank dat de huurovereenkomst moest worden vernietigd op grond van dwaling. Zij stellen hierbij dat vóór het aangaan van de huurovereenkomst de verhuurder hen had moeten informeren over hetgeen in en rond de woning had plaatsgevonden. De kantonrechter ging hierin mee, omdat de geweldsdelicten zodanig ernstig van aard waren, de ouders en zoon nog direct boven de woning woonden en de woning zelf de voormalige woonruimte van de neergeschoten dochter betrof. Los van de overlast van de familie betrof het volgens de rechtbank ook een gevaarlijke situatie, waarop de nieuwe bewoners op zijn minst bedacht hadden moeten zijn.

Naast de mededelingsplicht bij het kopen van een woning kan er dus ook een mededelingsplicht bestaan bij het aangaan van een huurovereenkomst. Men dient zich ervan bewust te zijn dat bij het verhuren van een woning bepaalde zaken moeten worden medegedeeld.

Mr. D. (Danny) Vong

Deel dit bericht op Facebook