Actualiteiten


Nieuw wetsvoorstel kinderalimentatie

Op 17 februari 2015 is een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd. Voorgesteld is om de regels met betrekking tot kinderalimentatie te wijzigen.

De bedoeling is dat ouders zelf eenvoudig de hoogte van de kinderalimentatie kunnen gaan berekenen in plaats van te laten vaststellen door de rechter.

Daarnaast is het de bedoeling dat de betalingsregels na een echtscheiding rechtvaardiger en duidelijker worden, waarbij de verdeling van de zorg voor de kinderen een belangrijke rol speelt. De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken is veel meer gelijk verdeeld tussen beide ouders, zodat daarop de alimentatie moet worden aangepast. De wetswijziging moet leiden tot meer transparantie en daardoor tot minder ruzie tussen gescheiden ouders. Dat zou dan weer leiden tot minder schade voor de kinderen.

Een andere belangrijke wijziging die wordt voorgesteld is dat de alimentatieplicht geldt tot 18 jaar in plaats van 21 jaar. Voor studerende kinderen zou tot 23 jaar alimentatie betaald moeten worden, zodat daarmee voorkomen wordt dat de alimentatie halverwege hun studie vervalt.

Tevens is voorgesteld dat stiefouders geen rol meer spelen bij de onderhoudsverplichting jegens de kinderen van hun partner. Ook dit zou moeten leiden tot minder conflicten.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen de nieuwe regelingen niet ingaan vóór 2016.

 

Deel dit bericht op Facebook