Actualiteiten


Nieuwe regels kinderalimentatie

De kinderalimentatie is ingaande 2015 op twee onderdelen ingrijpend veranderd. Niet alleen geldt er een indexering van 0,8% maar zal ook het fiscale voordeel voor de alimentatieplichtige komen te vervallen. De wijzigingen zijn opgenomen in de Wet hervorming kindregelingen.

De wijzigingen voor u op een rijtje:

In de eerste plaatst wordt het zogenaamde “kindgebonden budget” verhoogd. Het kindgebonden budget is net als de kinderbijslag een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van het kind/de kinderen, maar dan afhankelijk gesteld van inkomen en vermogen. Onder bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen heeft de ontvanger van kinderalimentatie recht op een kindgebonden budget. Bij verhoging van dit kindgebonden budget, zal een lagere behoefte van het kind aan alimentatie ontstaan. Dit kan voor de alimentatieplichtige aanleiding zijn om een lagere kinderalimentatie te vragen. In sommige situaties kan de kinderalimentatie helemaal komen te vervallen omdat met de kinderbijslag en het kindgebonden budget, volledig in de behoefte van het kind kan worden voorzien. Wij kunnen voor u een berekening maken of een verlaging van de hoogte van de kinderalimentatie tot de mogelijkheden behoort.

In de tweede plaats komt het fiscale voordeel voor de alimentatieplichtige te vervallen. Dit voordeel gold tot en met december 2014 bij een kinderalimentatie vanaf € 140,- per kind per maand, hetgeen neerkwam op een aantal tientjes per kind per maand. Nu dit fiscale voordeel per 1 januari 2015 is komen te vervallen neemt ook de draagkracht van de alimentatiebetaler af. Dit is alleen van belang voor nog vast te stellen bijdragen maar kan ook aanleiding zijn tot een herbeoordeling van een eerder overeengekomen en vastgestelde kinderalimentatie. Voor de alimentatieplichtige is het belangrijk om in dit geval door ons kantoor een herberekening te laten maken om te bezien of een verlaging van de reeds vastgestelde kinderalimentatie kan worden verzocht.

Deel dit bericht op Facebook