Actualiteiten


Nieuwe regels loondoorbetaling oproepkrachten

De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger.

Tot 1 januari 2015 gold nog de mogelijkheid om het loon in de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst uit te sluiten als u onvoldoende werk voorhanden had. Het loon van de oproepkracht werd dan in dat geval niet doorbetaald. Bij cao kon deze periode nog onbeperkt worden verlengd. Dit leidde voor oproepkrachten vaak tot langdurige inkomensonzekerheid. De Wet werk en zekerheid moet deze situatie veranderen. Per 1 januari 2015 is daar verandering is gekomen. Bij cao kan alleen nog een verlenging van loonuitsluiting gelden voor functies waarvan de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Denk bijvoorbeeld aan piekwerkzaamheden. Alleen in die gevallen hoeft u het loon, ook na zes maanden, niet door te betalen. Voorwaarde is wel dat de functies waarvoor dit geldt, expliciet in de cao genoemd moeten worden. Op deze manier wordt de langdurige inkomensonzekerheid bij oproepkrachten beperkt.

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook