Actualiteiten


Omgang tussen grootouders en kleinkind

Op 3 maart 2015 is een wetsvoorstel ingediend waarin is voorgesteld dat er in de toekomst bij een echtscheiding ook een omgangsrecht komt voor grootouders met hun kleinkind.

Voorstel is dat aansluiting wordt gezocht bij de regelingen hieromtrent in omringende landen, zodat het omgangsrecht voor de grootouders met hun kleinkinderen expliciet in de wet wordt vastgelegd. Het enkele feit dat opa en oma familie zijn ( een afstammingsband hebben) maakt dat zij zich tot de rechter kunnen wenden. Dan moet bekeken worden of de omgang met de grootouders wel in het belang van het kind is.

Ook wordt voorgesteld een informatieregeling voor grootouders vast te leggen in de wet. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook in het ouderschapsplan al afspraken worden gemaakt over een eventuele omgangsregeling van het kind met grootouders.

De vraag is echter of het verankeren van het recht op omgang van grootouders in de wet niet enkel tot een toename van procedures zal leiden, waarvan het kind de rekening krijgt gepresenteerd. Immers, uitgangspunt is en blijft dat de omgang in het belang van het kleinkind is.


 

Deel dit bericht op Facebook