Actualiteiten


Onduidelijkheden over het ouderschapsplan

In 2009 is door de wetgever beslist dat het voor ouders die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen, verplicht is om een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over onder meer de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. In de praktijk blijken er echter nogal wat misverstanden en onduidelijkheden te bestaan over dit ouderschapsplan. De meest voorkomende misvattingen worden hieronder aangegeven.

1. “Ouderschapsplan alleen bij gehuwde stellen”
Een van de misverstanden die bestaat is dat mensen in de veronderstelling zijn dat het enkel verplicht is om een ouderschapsplan op te stellen voor ouders die met elkaar zijn gehuwd en vervolgens gaan scheiden. Dat is echter niet juist. Ook ouders die een geregistreerd partnerschap hebben en dit willen laten ontbinden zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Tevens geldt de verplichting voor stellen die uit elkaar gaan die niet zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, doch wel gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen (samenwoners).

2. “Een ouderschapsplan geldt alleen voor jonge kinderen”
Een ander misverstand dat bestaat is dat een ouderschapsplan alleen geldt voor jonge kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Vanaf die leeftijd mogen de kinderen zelf kiezen en beslissen, althans dat is de gedachte. Helaas is dat niet het geval. Een ouderschapsplan geldt voor minderjarige kinderen tot en met de leeftijd van 17 jaar. Feit is wel dat de afspraken voor kinderen van 16 of 17 jaar minder strikt worden vastgelegd. Enkel met betrekking tot onderwerpen die van belang zijn op dat moment, worden vaak afspraken vastgelegd. Van belang is ook dat de kinderen betrokken worden bij het opstellen van het ouderschapsplan op een manier die passend is bij hun leeftijd. Dit zijn ouders overigens verplicht op grond van de wet. Het is dan ook logisch dat de afspraken die tot stand komen met betrekking tot ‘oudere’ kinderen, veel meer in samenspraak met de kinderen zijn gemaakt.

3. “Een ouderschapsplan is hetzelfde als een contactregeling”
Daarnaast zijn veel mensen van mening dat een ouderschapsplan alleen betekent dat er een contactregeling wordt overeengekomen tussen de kinderen en de ouders. Dat is niet zo. Een ouderschapsplan omvat niet alleen een contactregeling c.q. een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, maar veel meer afspraken. In feite kunnen over alle zaken die de kinderen aangaan afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de manier waarop de ouders na de scheiding, verbreking samenleving of ontbinding van het geregistreerd partnerschap elkaar informeren, maar ook over de verdeling van de kosten van de kinderen. Ook kunnen ouders afspraken maken over het bijwonen van ouderavonden. Vaak worden ook afspraken gemaakt over een maximale afstand tussen de woonplaats van de beide ouders bij een toekomstige verhuizing.

4. “Scheiden kan niet zonder ouderschapsplan”
Veel mensen denken dat het niet mogelijk is om te scheiden als het niet lukt om een ouderschapsplan op te stellen. Ook dat is een misvatting. In de wet is dan wel opgenomen dat ouders niet ontvankelijk worden verklaard in het verzoek om de echtscheiding uit te spreken danwel het geregistreerd partnerschap te ontbinden, als een ouderschapsplan ontbreekt. Maar uit de wet blijkt ook dat indien ouders een goede reden hebben en dit onderbouwen waarom zij niet in staat zijn om een ouderschapsplan over te leggen, de rechter toch de echtscheiding kan uitspreken of het geregistreerd partnerschap kan ontbinden. De rechter kan beslissingen nemen over de gevolgen van de scheiding voor de kinderen. Met andere woorden, een rechter kan ook zonder ouderschapsplan een contactregeling vastleggen, zich uitlaten over een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen of de hoofdverblijfplaats.

In principe staat het ouders vrij om afspraken te maken en vast te leggen die zij wensen, echter een aantal onderwerpen is raadzaam om vast te leggen. Wilt u daarover advies, neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag.

Mw mr. F (Femke) Putmans-de Kok
 

Deel dit bericht op Facebook