Actualiteiten


Onrechtmatige daad bestuurder van een rechtspersoon (BV).

Op de dag van het uitspreken van het faillissement van een onderneming, heeft de bestuurder hiervan de bank alsnog opdracht gegeven om een bedrag van € 45.000,-- over te boeken naar een derde. 
 

De rechtbank heeft geoordeeld dat de bestuurder, inmiddels de gefailleerde, wist danwel behoorde te weten dat hij onbevoegd was tot betaling van dit bedrag aan een derde op de dag van het uitspreken van het faillissement van de BV.

Eveneens wist de bestuurder, danwel behoorde hij te weten dat de bank op grond van geldend recht gehouden is dit bedrag aan de curator te vergoeden, aldus de rechtbank in haar uitspraak op 21 januari 2015.

De bestuurder heeft door zo te handelen een op hem rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens de bank, geschonden. De rechtbank heeft dan ook geoordeeld dat de bestuurder onrechtmatig jegens de bank heeft gehandeld.  

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook