Actualiteiten


Ontbinding huurovereenkomst door rookoverlast.

De meeste mensen vinden het heel gezellig: een vuurtje stoken buiten het huis in een vuurkorf of binnen het huis in de kachel. Maar wat voor consequenties kan dat hebben als dit structureel gebeurt, de omwonende dat stankoverlast ondervinden en daardoor niet meer het gewenste huurgenot hebben, daar ook lichamelijke klachten van ondervinden én de woningbouwvereniging de huurder hierover al meerdere kernen heeft aangesproken zonder resultaat.

Een dergelijke zaak diende recent bij het Gerechtshof Den Bosch, nadat de woningbouwvereniging primair de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde vorderde, waaraan zij ten grondslag legde dat appellant tekort is geschoten in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en algemene bepalingen. In die voorwaarden staat : “Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden.”

In een arrest van 31 juli 2018 is door het Gerechtshof geoordeeld dat als het stoken van hout onrechtmatige hinder veroorzaakt, dit kan leiden tot de ontbinding van de huurovereenkomst. (Vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2018:3261) In deze casus hebben er al vanaf 2014 – het moment dat er voor het eerst klachten van omwonenden over de stankoverlast bij de woningbouwvereniging binnenkwamen – met de verhuurder diverse gesprekken plaatsgevonden. De stankoverlast die de man veroorzaakte als gevolg van het stoken van hout zowel in als buiten zijn huis, was dermate ernstig dat mensen hun ramen en deuren moesten sluiten, de was niet meer buiten konden hangen maar ook ademhalingsproblemen kregen.

De huurder heeft nog wel op verzoek van de woningbouwvereniging het afvoerkanaal van de kachel verlengd zodat de rook niet meer achter het huis zou neerslaan. Uiteindelijk is de huurder van mening alles gedaan te hebben ter voorkoming van de rookoverlast, echter daar dacht de woningbouwvereniging toch anders over en is de huurder gaan dagvaarden tot ontbinding en ontruiming van het gehuurde op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene bepalingen.

Door deze uitspraak weten we nu dat het op z’n tijd een vuurtje stoken binnen en/of buiten de woning geen probleem is, maar als dat structureel gebeurt en omwonenden hebben daar aantoonbaar last van dit is zo ook meerdere keren gecommuniceerd………dat kan er sprake zijn onrechtmatig handelen.

Mr. C.C.E. (Constance) Wilschut

Deel dit bericht op Facebook