Actualiteiten


Ontslag op staande voet

Als een werknemer terecht op staande voet wordt ontslagen dan treedt er een onmiddellijk einde van het dienstverband in, geldt voor de werkgever geen opzegtermijn en maakt de werknemer geen aanspraak op een eventuele WW-uitkering. Ontslag op staande voet is het laatste middel wat een werkgever kan toepassen en om die reden hangen daar zeer strikte voorwaarden aan.

Het moet gaan om een dringende reden die onverwijld/terstond aan de werknemer is medegedeelde. Enig uitstel kan gerechtvaardigd zijn maar alleen dan als er nog onderzoek moet plaatsvinden naar de juistheid van de bevindingen. Alleen vermoedens van een bepaalde handeling gaat het bij een dergelijk ontslag niet redden.
Belangrijk is dat de feiten die tot het ontslag hebben geleid, concreet zijn en dat het ook geïndividualiseerd is. Met andere woorden: de werkgever moet weten wie de gedraging heeft gedaan.

De medegedeelde ontslaggrond is bepalend. De werkgever die een werknemer aldus heeft ontslagen, dient in geval van betwisting door de werknemer, te stellen en zo nodig te bewijzen dat de medegedeelde ontslaggrond zich heeft voorgedaan en deze is aan te merken als “dringend”. Het gaat dus om de opgegeven dringende reden. Let wel: strafrechtelijke kwalificaties (bijv. diefstal/ verduistering) omvatten meer bestanddelen dan slechts feitelijke handelingen. Als de werkgever diefstal of verduistering als dringende reden opgeeft, dan is voor beide kwalificaties “opzet” vereist, hetgeen door de werkgever ook vastgesteld moet worden. Bepaalde handelingen kunnen immers ook per ongeluk zijn gebeurd of zonder notie.

Kortom: als de werkgever de werkwijze/route voor een succesvol gegeven ontslag op staande voet, niet volgt, kan dat hem duur komen te staan. De kans is groot dat de kantonrechter het gegeven ontslag vernietigd met het risico dat de werkgever naast de transitievergoeding, ook nog een billijke vergoeding aan de werknemer dient te betalen. Laat u daarom goed informeren. Wij helpen u hier graag bij.

Mevr. mr. C.C.E. Wilschut
 

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook