Actualiteiten


Ontslag wegens zwangerschap

De rechtbank Den Haag heeft op 21 maart 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:3423) geoordeeld dat sprake is van zwangerschapsdiscriminatie als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, om die reden niet worden verlengd.

Steeds meer zwangere vrouwen maken melding over zwangerschapsdiscriminatie. Zo ook in de zaak “Samantha”. De leidinggevende van Samantha had haar een WhatsApp bericht gestuurd met de mededeling dat vanuit de directie besloten was het contract met haar niet te verlengen omdat ze zwanger was. De werkgever wilde de kosten, als zij met zwangerschapsverlof zou gaan, niet voor haar rekening nemen.

Samantha was het hier niet mee eens en heeft dit bij haar directie gemeld. De directie op haar beurt probeerde de wel zeer ongenuanceerde WhatsApp bericht goed te praten door te melden dat het niets met haar zwangerschap te maken had maar met inkrimping van werk maar kon daarmee het vermoeden dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wel degelijk samenhing met de zwangerschap. niet meer ontkrachten. Samantha is het hier niet mee eens en legt de zaak voor bij de kantonrechter.

Billijke vergoeding
Bij de kantonrechter maakte de werkneemster vervolgens aanspraak op een billijke vergoeding, omdat het niet voortzetten van het dienstverband het gevolg zou zijn van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De kantonrechter wijst dit verzoek toe. Van ernstig verwijtbaar handelen is zonder meer sprake bij het maken van verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen, aldus de kantonrechter.

De kantonrechter overweegt vervolgens dat de billijke vergoeding, ook gelet op het Europese Recht, een afschrikwekkende werking moet hebben, maar dat de vergoeding anderzijds niet moet strekken tot meer dan door de werkneemster aan schade is geleden. Nu er geen concrete aanleiding is om te veronderstellen dat de arbeidsovereenkomst zonder de zwangerschap zou zijn verlengd, kan schade door gederfde inkomsten geen deel uitmaken van de billijke vergoeding, aldus de kantonrechter.

De kantonrechter acht het evident dat de werkneemster leed is aangedaan, maar nu zij geen inzicht heeft gegeven in welk leed zij subjectief heeft ervaren, kan in dit opzicht geen passend bedrag worden vastgesteld. Een billijke vergoeding is echter sowieso op zijn plaats, gelet op de ernst van het verwijt dat aan de werkgever gemaakt kan worden en de persoonlijke situatie van de werkneemster die een dergelijke behandeling tijdens haar zwangerschap niet hoeft te tolereren. Gelet hierop en op de duur van het dienstverband acht de kantonrechter een vergoeding van € 3.000,- bruto billijk.

De uitspraak van de kantonrechter Den Haag is toe te juichen vanwege het toekennen van een billijke vergoeding bij het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract wegens zwangerschap. Om deze vorm van discriminatie daadwerkelijk te ontmoedigen, moet echter een aanzienlijk hoger bedrag aan schadevergoeding worden toegekend. In onderhavig geval had de werkneemster aanspraak gemaakt op € 10.410,44.

Heeft u het vermoeden dat ook bij u sprake is van zwangerschapsdiscriminatie, ook al wordt dat niet met zoveel woordengezegd, neemt dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Mr. C.C.E. (Constance) Wilschut

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook