Actualiteiten


Ontslagen werknemer krijgt schadevergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, met name na de invoering van het nieuwe ontslagstelsel in juni 2015 wordt het voor werkgevers steeds moeilijker om een medewerker op grond van disfunctioneren te ontslaan of op staande voet te ontslaan. Zo heeft recent een kantonrechter in Bergen op Zoom geoordeeld dat de werkgever een vergoeding van € 8.500,00 aan een werknemer moet betalen omdat de werkgever de werknemer geen verbetertraject heeft aangeboden.

Waar ging het om. Een huishoudelijk werkster was via een bemiddelingswebsite aangenomen en werkte vier tot vijf dagen in de week bij haar werkgeefster. Na acht maanden is de hulp op staande voet ontslagen omdat zij zich niet altijd even netjes aan haar werktijden hield, zij wat (kleine) beschadigingen in het huishouden van de werkgeefster had toegebracht en veel onder werktijd telefoneerde. Nadat de werkgeefster de hulp hierop al diverse keren had aangesproken en geen verbetering was te bemerken, is zij door haar werkgeefster op staande voet ontslagen. De huishoudelijke hulp was het hier niet mee eens en stapte naar de rechtbank. Zij eiste een schadevergoeding van € 33.000,00.

De kantonrechter oordeelde dat de werkgeefster de hulp niet op staande voet heeft mogen ontslaan maar dat zij eerst 'begeleiding en een verbetertraject' had moeten aanbieden om tot betere werkprestaties te komen, aldus het vonnis. Pas wanneer dat geen soelaas zou hebben gebracht, had de werkgeefster de werkneemster mogen ontslaan.

Anderzijds oordeelde de kantonrechter dat een schadevergoeding van € 33.000,00 buiten proportioneel was maar een vergoeding van € 8.500,00 wel op z’n plaats was. Hierbij heeft de kantonrechter geoordeeld dat de werkgeefster naast loon, ook een ontslagvergoeding en een billijke vergoeding diende te betalen. Voorts was de werkgeefster veroordeeld in de proceskosten.

Steeds vaker zien we dat werknemers meer en meer beschermd worden. Hun positie wordt sterker en de werkgever dient steeds meer na te denken over het traject dat bewandeld moet worden. Een ontslag op staande voet is ultimum remedium maar de weg daarnaar toe dient door de werkgever met de grootste zorgvuldigheid bewandeld te worden. Wordt hier niet goed over nagedacht of in een “opwelling” gereageerd door het ontslag aan te zeggen, dan kan de prijs die de werkgever hiervoor moet betalen, hoog zijn.

Heeft u vragen over werknemers die niet goed functioneren of hier herhaaldelijk al op zijn aangesproken zonder dat een verbetering is opgetreden, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Samen kunnen we bekijken naar de beste oplossing.

Mevrouw mr. C.C.E. (Constance) Wilschut

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook