Actualiteiten


Ontslagrecht weer op de schop (Deel 1)

We zijn nu drie jaar verder na de invoering in 2015 van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) om tot de conclusie te komen dat het huidig ontslagrecht veel te ingewikkeld is. Het is niet alleen ingewikkeld maar het doel van de WWZ (snellere doorstroom van werk naar werk) is niet gerealiseerd. Eén van de oorzaken is dat een ontslag via de kantonrechter alleen kan worden uitgesproken op één “voldragen” ontslaggrond. Bijvoorbeeld op grond van disfunctioneren óf op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Een combinatie (een beetje van dit en een beetje van dat) is niet mogelijk. Dat betekent dat nog altijd veel ontslagzaken op grond van disfunctioneren (70% van de aanvragen) stranden omdat geen sprake is van een “voldragen” dossier. Er is dan sprake van een onvolledig dossier.

Het nieuwe kabinet heeft inmiddels, onder leiding van minister Koolmees van SZW, een wetsvoorstel ontworpen; de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om meerdere ontslaggronden aan te voeren (cumulatie van gronden). Hierdoor krijgt de kantonrechter de mogelijkheid om ontslaggronden – die niet volledig kunnen worden onderbouwd – samen te voegen om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen. Denk als voorbeeld hierbij aan disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsrelatie. Voor beide gronden is geen voldragen dossier maar kan samen wel tot een ontbinding leiden.

Wel dient de werkgever in zo’n situatie een extra vergoeding te betalen tot maximaal de helft van de vergoeding waarop de werknemer aanspraak heeft op grond van de transitievergoeding. Door de invoering van deze tegenprestatie gaan we eigenlijk wel een beetje terug naar de oude kantonrechterformule.

Het streven is om op 1 januari 2020 de Wab in werking te laten treden. De cumulatie van ontslaggronden is zeker niet de enige wijziging binnen het ontslagrecht die de Wab voor ogen heeft. In mijn volgende columns zal ik u op de hoogte houden van alle aankomende wijzigingen.

Mocht u vragen hebben over de Wab, neem dan contact met mij op.

Mr. C.C.E. (Constance) Wilschut
 

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook