Actualiteiten


Ontslagrecht weer op de schop (deel 2)

De vorige keer heb ik geschreven dat – als het aan het huidig kabinet ligt – het streven is om op 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in te voeren wat betekent dat een aantal wijzigingen binnen het ontslagrecht gaan gelden. Een van de wijzigingen is dat er niet meer een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op één voldragen ontslaggrond hoeft te gelden maar dat het verzoek kan worden gedaan op meerdere “onvoldragen” gronden. Maar er is meer. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Wat zijn nog meer wijzigingen die na de invoering van de WAB gaan gelden?

- Het recht van de werknemer op een ontslagvergoeding ontsaat al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst en niet pas na twee jaar;
- Het MKB zal worden gecompenseerd voor de transitievergoeding bij langdurige ongeschiktheid;
- De opbouw van transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden;
- Pas na drie jaar ontstaat er recht op een vast contract, mits de tussenpozen tussen de contracten korter zijn dan drie jaar;
- Langere proeftijd bij arbeidsovereenkomsten voor twee jaar en langer, te weten vijf maanden voor een contract voor onbepaalde tijd en drie maanden voor een contract langer dan twee jaar);
- Loondoorbetaling bij ziekte wordt bij kleine werkgever (tot 25 werknemers) teruggebracht naar één jaar. De ziekte werknemer kan in het tweede jaar een beroep doen op UWV. Hiertegenover staat dat het MKB een “lastendekkende” premie moet gaan betalen;
- Werknemers die op Payroll basis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

Met de invoering van bovenstaande wijzigen hoopt het kabinet dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt gemaakt – en ook minder complex - om mensen in vaste dienst te nemen.

Mevrouw mr. C.C.E. (Constance) Wilschut

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook