Actualiteiten


Opzeggen tijdens proeftijd wegens ziekte?

De meeste werkgevers weten het al: ziekte van de werknemer is een opzegverbod. Zolang de werknemer ziek is, mag hij/zij door de werkgever niet worden ontslagen. Maar hoe zit het met opzegging tijdens de proeftijd wegens een chronische ziekte of handicap? Geldt het opzegverbod dan ook of is er sprake van strijd met goed werkgeverschap?

De rechtbank Limburg heeft zich over deze vraag op 27 september 2018 moeten buigen. Waar ging het hier over. Een werknemer was voor bepaalde tijd als onderhoudsmonteur in dienst. In de tweede week van zijn proeftijd kwam de werknemer met zijn middelvinger klem te zitten bij het verplaatsen van een apparatuur. Omdat dit ongeval blijvend letsel veroorzaakte, zegde de werkgever op de voorlaatste dag van de proeftijd de arbeidsovereenkomst op. Een dag later laat de werkgever via een WhatsApp bericht de werknemer weten: “Zodra je hersteld bent, en we hebben vacatures, ben je weer welkom om te komen werken!” De werknemer was het hier niet meer eens en stapte naar de rechter, omdat er sprake was van een chronische ziekte en dus sprake was van een opzegverbod, aldus de werknemer.
In beginsel geldt er een opzegverbod tijdens ziekte, tenzij er door de opzegging sprake is van verboden onderscheid in de zin van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte dan wel sprake is van strijd met goed werkgeverschap.
Strijd met discriminatieverbod?

De rechtbank heeft geoordeeld dat hier mogelijk sprake van kan zijn maar omdat de werkgever in zijn WhatsApp bericht een dag later aangaf dat de werknemer weer welkom was zodra hij hersteld was én er weer vacatures zijn, is volgens de rechtbank geen sprake van onderscheid. De werkgever heeft ter zitting aangeven behoefte te hebben aan goed geschoold personeel. Zolang deze werknemer niet hersteld was, kan niet gesteld worden – aldus de werkgever – dat sprake is van goed geschoold personeel.

Strijd met goedwerkgeverschap?
De tweede vraag die beantwoord diende te worden was de vraag of het handelen van de werkgever in strijd was met goed werkgeverschap. De rechtbank is van oordeel dat hier geen sprake van is. In beginsel is de werkgever bij opzegging tijdens proeftijd niet (snel) schadeplichtig. De proeftijd is er juist om bedoeld om partijen (werkgever én werknemer) beter te leren kennen. Dit kan anders zijn als de werknemer direct na aanvang al wordt ontslagen. Daar was in deze zaak geen sprake van.

Deze zaak leert dat ontslag – ook tijdens de proeftijd – tijdig moet worden aangezegd en schriftelijk moet worden bevestigd. Let daarnaast bij het geven van een reden voor het ontslag - al dan niet op het verzoek van de werknemer - goed op de formulering en zorg er voor dat er over de ontslagrede geen discussie ontstaat. Wees concreet ! Een ontslagreden kan immer in een later stadium niet meer aangepast worden.

Mevrouw mr. C.C.E. (Constance) Wilschut

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook