Actualiteiten


Overtreding relatiebeding tijdens dienstverband

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 27 november 2015 een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden  (van 10 juni 2014) bekrachtigd.

Tussen werkgever en werknemer is bij aanvang van het dienstverband een relatiebeding overeengekomen. Dit beding ziet op activiteiten van de werknemer gedurende één jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De bepaling verbiedt het benaderen van (potentiele) relaties van de werkgever na het beeindigen van de arbeidsovereenkomst onder verbeurte van een boete. Genoemd relatiebeding maakt een duidelijk onderscheid tussen de situatie vóór en na de arbeidsovereenkomst. 

In deze zaak heeft de werknemer, kort voor einde van zijn dienstverband, op Linked-In een bericht geplaatst en gezegd verheugd te zijn om op een bepaalde datum bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan en dat hij de lezer op de hoogte houd van zijn nieuwe telefoonnummer en e-mailadres.

De "oude" werkgever was "not amused" toen hij dit las en heeft de werknemer hierop aangesproken en gesteld dat sprake is van overtreding van het relatie-beding.

Het Hof is van oordeel dat geen sprake is van overtreding van het relatiebeding nu de het Linked-In bericht verstuurd is nog ten tijde van zijn dienstverband en dus niet tijdens de referentieperiode van een jaar.  Een boete is dus ook niet verschuldigd. Ook heeft het Grechtshof niet kunnen vaststellen dat sprake is van onrechtmatig handelen.

 

Mw. mr. C.C.E. (Constance) Wilschut

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook