Actualiteiten


Proeftijd in de Arbeidsovereenkomst

De meeste arbeidsovereenkomst kennen een proeftijd. Deze periode is er voor bedoeld dat werkgever en werknemer nader met elkaar kennis kunnen maken en om te bezien of aan de verwachtingen wordt voldaan. In deze periode kunnen beide partijen op eenvoudige wijze afscheid van elkaar nemen. Er geldt geen opzegtermijn, een ontslagvergunning hoeft niet te worden aangevraagd bij het UWV en de meeste opzegverboden zijn niet van toepassing. De termijn van de proeftijd begint te lopen vanaf het moment waarop de werknemer feitelijk begint met werken.

De proeftijd dient schriftelijk te zijn overeengekomen. Als er een cao van toepassing is en deze is integraal van toepassing op de arbeidsovereenkomst dat is ook al aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan. Zowel voor werkgever als voor werknemer geldt dat de proeftijd gelijk is.

Tot slot gelden er maximale termijnen.
Voor een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor de duur van maximaal zes maanden, geldt géén proeftijd.
Voor arbeidsovereenkomst voor de duur van maximaal één jaar, geldt een proeftijd van één maand.
Voor een arbeidsovereenkomst voor twee jaar of langer waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld (bijv. voor de duur van een project/vervaging van een zieke werknemer) als voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd, geldt dat deze termijn maximaal 2 maanden bedraagt.
In opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen kan alleen rechtsgelding opnieuw een proeftijd worden overeengekomen als de opvolgende arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst.

Als er een verkeerde proeftijd wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst dan geldt géén proeftijd. Het hele proeftijdbeding is dan nietig. Opschorting van de proeftijd (bijv. als de werknemer in deze periode ziek is) is ook niet mogelijk.

De opzegging moet binnen de proeftijd gebeuren. Op verzoek van de werknemer dient de werkgever schriftelijk de reden van opzegging mede te delen. Een opzegging buiten deze tijd is niet rechtsgeldig. Daarentegen geldt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen nog voordat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn gestart.
Heeft u hierover nog vragen, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Mevr. mr. C.C.E. (Constance) Wilschut
 

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook