Actualiteiten


Schenking aan onbekende belast bij erfgenamen

Het feit dat de verkrijger van een schenking onbekend is, vormt voor de fiscus geen belemmering om deze als een belaste schenking aan te merken. Vervolgens kan hij zelfs erfgenamen van de schenker aansprakelijk stellen voor de belasting die niet wordt voldaan.
 

In een zaak bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant ging het om een vrouw die in 2008 overleed. De twee kinderen van haar nicht (op dat moment 8 en 6 jaar) had ze tot haar enige en algehele erfgenamen benoemd. De Belastingdienst constateerde echter dat er in het jaar van overlijden ook nog een bedrag van € 72.000,-- contant was opgenomen van een bankrekening, dat nu geen deel meer uitmaakte van de nalatenschap. Bestemming onbekend.

De inspecteur merkte dit aan als schenking vrij van recht en legde een aanslag schenkbelasting op van bijna € 70.000,-- aan "De heer/mevrouw Onbekende" Uiteindelijk werden de erfgenamen, als rechtsopvolgers van de overleden tante, aansprakelijk gesteld voor de te betalen belasting. De Rechtbank oordeelde op grond van de definitie "gift" dat de omstandigheid dat de verkrijger onbekend is, geen belemmering vormt om een schenking in aanmerking te nemen die voor de Successiewet belast is. Het beroep van de erfgenamen dat geen aanslag recht van schenk kon worden opgelegd, werd daarom ongegrond verklaard.

Deel dit bericht op Facebook