Actualiteiten


Scholingsverplichting werkgever

Ingaande 1 juli 2015 wordt de werkgever verplicht gesteld om te investeren in de scholing van de werknemer. Het scholingsrecht houdt in dat u de werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn of haar functie.

Deze verplichting voor de werkgever gaat zelfs zo ver dat dit ook geldt als de functie van de werknemer komt te vervallen of als de werknemer zijn of haar functie niet langer kan vervullen.
De verwachting is echter dat als er in een ontslagprocedure geen stukken overlegd kunnen worden waaruit blijkt dat de werkgever geïnvesteerd heeft in de scholing van de werknemer, dit mogelijk een verhoging van de ontslagvergoeding kan betekenen dan wel herplaatsing van de werknemer binnen de organisatie. Voorkom deze, voor beide partijen, vervelende situatie. Zorg er dus voor dat u één keer per jaar het personeelsdossier hierop gaat toetsen.

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook