Actualiteiten


Uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers

Op 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet aanvulling spreekrecht slachtoffers aangenomen, waarmee het spreekrecht van slachtoffers in de rechtszaal wordt uitgebreid. De wet treedt op 1 juli 2016 in werking.

Tot nu toe is de gang van zaken in strafprocedures zo geweest dat het slachtoffer op de terechtzitting enkel een verklaring af mag leggen over de gevolgen die de tenlastegelegde feiten met zich mee hebben gebracht. Zo kunnen zij vertellen wat de impact is geweest op hun functioneren in het dagelijks leven en in hoeverre zij er fysiek of mentaal op achteruit zijn gegaan. Hun inhoudelijke mening over het pleidooi van de advocaat van de verdachte en het requisitoir van de Officier van Justitie mogen zij niet geven. Ingaan op de bewijsmiddelen en eventuele verklaringen mag dus niet. Deze beperkingen worden met het nieuwe wetsvoorstel terzijde geschoven, zodat ingaan op het bewijs en de verklaringen door het slachtoffer voortaan is toegestaan. Hebben deze uitlatingen van het slachtoffer, nadat het verweer van verdachte al naar voren is gekomen, dan effect op de bewezenverklaring?

Uit de memorie van toelichting blijkt dat het slachtoffer procesdeelnemer is en geen procespartij. Als de inhoud van de verklaring van het slachtoffer relevant is voor beantwoording van de vraag of het tenlastegelegde feit bewezen kan worden verklaard, moet het slachtoffer als getuige worden beëdigd, om vervolgens verhoord te worden. Op die manier kan het slachtoffer alsnog invloed uitoefenen op het strafproces, maar wanneer er enkel tijdens het spreekrecht door het slachtoffer wordt ingegaan op de bewijsmiddelen, zonder een beëdigd verhoor, hoeft de strafrechter daarmee in de beoordeling geen rekening te houden.

Voor een verdachte is het de vraag of het uitgebreide spreekrecht nadelige gevolgen kan hebben, wanneer er door een slachtoffer tijdens het uitoefenen van het spreekrecht geheel nieuwe feiten worden gepresenteerd. Strikt genomen is het slachtoffer geen procespartij, maar dit neemt niet weg dat de rechtbank de argumenten wel hoort. Het is dus verstandig u bij te laten staan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat.

mr. D. (Danny) Vong
 

Deel dit bericht op Facebook