Actualiteiten


Vanaf 2019 nieuwe regels tijd-voor-tijd en overwerk

Tijd-voor-tijd-regeling betekent simpelweg dat de gewerkte uren boven de contractuele uren, gecompenseerd worden met betaalde vrije tijd. Ingaande 1 januari 2019 zijn werkgevers wettelijk verplicht om het minimumloon inclusief vakantietoeslag uit te betalen in geld over alle gemaakte uren indien de werknemer door het overwerken onder het wettelijke minimumloon komt.

Wetswijziging overwerk
Ingaande 1 januari 2019 is een tijd-voor-tijd regeling niet meer mogelijk, tenzij dit bij CAO is vastgelegd. Als in de toepasselijke CAO een dergelijke tijd-voor-tijd-bepaling is opgenomen, dan moet die vrije tijd altijd voor 1 juli van het daaropvolgende jaar zijn opgenomen. Als dat niet gebeurt, dan moet de werkgever het restant alsnog uitbetalen. Is er geen CAO of is ter zake niets geregeld in de CAO, dan geldt dat overwerk uitbetaald moet worden indien de werknemer anders onder het wettelijke minimumloon uitkomt.
Maar….tijd-voor-tijd mag wel als voor het totaal aantal gewerkte uren minstens het minimumloon is betaald.

Belangrijk bij deze wetswijziging is dat het alleen gaat over het minimumloon dat betaalt dient te worden over de daadwerkelijk gewerkte uren in een bepaalde betaalperiode (incl. de overuren). Werkt iemand in een maand 50 uur in plaats van de contractuele 40 uur (10 uur overwerk), dan dient het minimumloon berekend te worden over 50 uur. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven om dit te verduidelijken.

Voorbeeld (zonder CAO). Stel dat een medewerker 40 uur per week tegen een loon van EUR 3.000,- per maand werkt en stel dat het minimumloon voor deze medewerker EUR 1.600,- is. In een bepaalde maand werkt hij echter 50 uur per week (10 uur overwerk). Bij 50 uur is het minimumloon – naar rato berekend – EUR 2.000,-. Aangezien hij aanzienlijk meer verdient dan het minimumloon, is er in dit voorbeeld geen probleem met de WML en kan de werkgever voor deze 10 uur tijd-voor-tijd afspreken.

Zou deze medewerker echter EUR 1.700,- per maand verdienen op basis van 40 uur per week, dan verandert het verhaal. Het minimumloon is bij 50 uur EUR 2.000,-. Deze werknemer heeft dus recht op een aanvullende vergoeding van EUR 300,- op grond van de WML. Over dit laatstgenoemde bedrag mag géén tijd-voor-tijd worden afgesproken.

Deze wetswijziging heeft aldus gevolgen voor werknemers die door het verrichten van overwerk onder het minimumloon zakken. Deze werknemers moeten vanaf 1 januari 2019 gecompenseerd worden in geld en niet in tijd-voor-tijd.

Heeft u thans een tijd-voor-tijd-regeling en is er geen CAO van toepassing? Of betaalt u (sommige) werknemers het minimumloon (of een loon dat daarbij in de buurt ligt)? Dan is het absoluut zaak rekening te houden met het bovenstaande. Overwerk dient vanaf 2019 in geld uitgekeerd te worden tot het wettelijke minimumloon.

Mevr. Mr. C.C.E. Wilschut

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook