Actualiteiten


Vennoten V.O.F en C.V. aansprakelijk voor oude schulden

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad in haar arrest bepaald dat vennoten van een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV) ook aansprakelijk zijn voor oude schulden van de VOF of CV. Een vennoot van een VOF of een CV is met zijn gehele vermogen, zowel zakelijk als privé, aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Dit betekent dat als het vennootschapsvermogen daartoe niet toereikend is, de zakelijke schuldeiser bij de vennoot in privé kan aankloppen voor verhaal.
 

Nieuw in dit arrest is dat de vennoot niet meer alleen aansprakelijk gehouden kan worden voor schulden vanaf datum van toetreding, maar ook aansprakelijk gehouden kan worden voor schulden die ontstaan zijn vóór zijn toetreding en die dus zijn ontstaan zonder dat hij daar enige feitelijke of juridische bemoeienis mee had.

Schuldeisers hebben nu dus een ruimere verhaalsmogelijkheid nu zij ook de net toegetreden vennoot kunnen aanspreken tot verhaal. Dienaangaande heeft de Hoge Raad geoordeeld dat aan de belangen van de toetredende vennoot in voldoende mate tegemoet wordt gekomen nu hij kan bedingen hem inzage te verstrekken in de schuldpositie van de vennootschap, of dat hij in de gelegenheid wordt gesteld daarnaar zelf onderzoek te doen. Daarnaast zou hij garanties kunnen bedingen van zijn toekomstige vennoten en afspraken kunnen maken over verdeling van de draagplicht ten aanzien van reeds bestaande schulden.

Conclusie: als u wilt toetreden tot een bestaande vennootschap, doet u er dus verstandig aan u er van tevoren goed van te vergewissen wat de schuldpositie is van de VOF of CV. Daar kan best uit blijken dat er schulden zijn - en dat is niet zelden het geval - maar dan bent u zich tenminste bewust van de aansprakelijkheid die op u zal komen te rusten wanneer u bent toegetreden. U kunt dan met uw (toekomstige) vennoten afspraken maken over onderlinge verdeling of uitsluiting van deze aansprakelijkheid, mocht u het risico te groot vinden.

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook