Actualiteiten


Verbod concurrerend werk tijdens ziekte

Rechtbank Limburg heeft in zijn uitspraak van 29 januari 2015 geoordeeld dat het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die tijdens zijn ziekte en zonder toestemming van de werkgever elders is gaan werken, wordt toegewezen zonder toekenning van enige schadevergoeding.
 

Een automonteur raakt op 14 november 2012 als gevolg van een auto ongeval arbeidsongeschikt. Uit het verslag van de arbeidsdeskundige in september 2013 blijkt dat de werknemer ongeschikt was voor eigen werk en zijn functie ook niet passend was te maken. Spoor 2 van het re-integratieproces werd ingezet. De bedrijfsarts schijft in zijn Werkhervattingsadvies van 28 januari 2014 dat bij deze werknemer de klachten zijn toegenomen en is er geconcludeerd dat er geen arbeidsmogelijkheden mee waren. Spoor 2 wordt voor een aantal maanden gestaakt. In juli 2014 was de werknemer nog steeds volledig arbeidsongeschikt, aldus de bedrijfsarts en zou hij op korte termijn een WIA-uitkering gaan ontvangen.  

Van collega's van de werknmemer, krijgt de werkgever te horen dat de zieke werknemer werkzaamheden als automonteur zou uitvoeren bij een ander garagebedrijf. De werkgever besluit om een Recherchebureau in te schakelen die op zijn beurt inderdaad met de camera vaststelt dat deze berichten juist zijn. Op de beelden was te zien dat de werknemer voorovergebogen aan de voorkant van een auto, waarvan de motorkap openstond, aan het werk was, dat hij per telefoon een onderdeel bestelde en dat hij vervolgens met een gereedschapsstuk weer terugliep naar de auto waaraan hij werkte, een onderdeel uit die auto heeft verwijderd en al bellend met dat onderdeel in zijn hand het kantoor binnenliep  waaraan hij aan de computer bezig was met de telefoon nog aan zijn oor. 

Het verslag van het Recherchebureau wordt met de werknemer besproken die alles ontkent, ondanks de filmbeelden die er van zijn gemaakt. De werkgever besluit de zaak voor te leggen aan de kantonrechter en verzoekt deze de arbeidsovereenkomst op de zo korst mogelijke termijn te ontbinden.

De kantonrechter neemt het de "zieke" werknemer kwalijk dat hij zijn aanwezigheid bij het andere garagebedrijf niet bij zijn werkgever heeft gemeld, hetgeen wel van hem mocht worden verwacht. De werknemer heeft aangegeven dat het voor hem "arbeids-therapeutisch" werkte om in de garage rond te lopen en "links en rechts" wat me te helpen. De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer het "rondlopen" kenbaar heeft moeten maken zodat deze werkzaamheden eventueel in Spoor 2 hadden kunnen worden ingezet. Voorts heeft de Kantonrechter geoordeeld dat de werknemer in strijd met de CAO heeft gehandeld nu hij, zonder schriftelijke toestemming van de werkgever voor derden heeft gewerkt terwijl het werk concurrerend is.

De kantonrechter oordeelt dat van de werknemer mocht worden verwacht dat hij zijn activiteiten aan de werkgever alsook aan de bedrijfsarts had moeten doorgeven. Dit is niet gebeurd; de werknemer heeft hierover gezwegen en zijn verplichtingen tegenover de werkgever geschonden door relevantie informatie achter te houden. De kantonrechter ontbind de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van enige schadevergoeding.

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook