Actualiteiten


Verborgen camera's

Met enige regelmaat komt de discussie over het inzetten van verborgen camera’s weer boven. In beginsel mag een werkgever geen camera’s inzetten, tenzij dit schriftelijk in de arbeidsovereenkomst of in een huisreglement is vastgelegd dan wel dat de werkgever sterke vermoedens heeft dat een van haar medewerker zich aan diefstal schuldig maakt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft zich recent hierover gebogen.

Camera’s kunnen zichtbaar zijn en onzichtbaar. De onzichtbare camera’s worden ingezet om het personeel – die hierover uiteraard niet worden geïnformeerd - te controleren op bijvoorbeeld diefstal. In een procedure die gevoerd werd tussen een supermarkt in Spanje en een van haar medewerkers is de werknemer ontslagen omdat op de onzichtbare camera te zien was dat deze medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal. De werknemer was het niet eens met het gegeven ontslag en heeft dat aangevochten bij de rechtbank. In deze procedure heeft de werkgever de camerabeelden in het geding gebracht waartegen de werknemer ook verweer heeft gevoerd.
Deze zaak komt uiteindelijk bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nadat de rechtbank in eerste aanleg én in hoger beroep, de camerabeelden als bewijs heeft geaccepteerd.
Het Europees Hof doet uitspraak. Zij is echter van oordeel dat er sprake is van strijd met artikel 8 EVRM derhalve sprake is van privacy-inbreuk. De Spaanse rechter was van mening dat de werknemers ook over de onzichtbare camera’s geïnformeerd diende te worden en heeft om die reden de beelden op deze camera’s niet als bewijs meegenomen. Doorslaggevend in deze zaak was het feit dat de werkgever wekenlang haar werknemer onafgebroken had gefilmd en om die reden hadden de werknemers van te voren geïnformeerd moeten worden.

Het Europees Hof heeft de werknemer, en meerdere met haar, een schadevergoeding toegekend van € 4.000,--. Het Hof heeft het ontslag wel in stand gelaten omdat de werkgever naast het bewijs van de camerabeelden, ook verklaringen had van getuigen die de onregelmatigheden van de werknemer(s) hadden gezien.
Cameratoezicht in Nederland mag worden toegepast maar alleen onder strikte voorwaarden. Sprake moet zijn van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, bijvoorbeeld diefstal, de inzet moet van tijdelijke aard zijn, de werknemers moeten van te voren en achteraf worden geïnformeerd over de inzet van de camera’s en tot slot geldt dat in het geval er een ondernemingsraad is, deze over het cameratoezicht moet hebben ingestemd.
Voor werkgevers is het belangrijk dat de werknemer op de hoogte is van het instellen van zichtbare én onzichtbare camera’s. Dat kan in een apart reglement worden opgenomen wat onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst, waarvoor ook getekend wordt.

Heeft u nog vragen over de inhoud van dit artikel dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op 0413 – 387020

Mevrouw mr. C.C.E. Wilschut (Constance)
 

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook