Actualiteiten


Verspilling van vermogen bij echtscheiding

Het kan voorkomen dat men in de aanloop naar een scheiding voorzorgsmaatregelen gaat nemen om ervoor te zorgen dat de aanstaande ex-partner zo min mogelijk krijgt in het kader van de vermogensverdeling bij echtscheiding. Zo worden bijvoorbeeld ineens flinke sommen geld opgemaakt of waardevolle spullen verkocht aan een kennis of vriend(in) voor weinig geld.

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 20 februari 2018 [ECLI:NL:GHAMS:2018:618], waarin sprake was van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen, was één van de echtgenoten kort voor de scheiding uitgetreden als vennoot van zijn garagebedrijf, waarvan zijn broer medevennoot was, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen en zonder een plausibele reden. Dit terwijl de onderneming sinds 1985 bestond, waarbij er sprake was van goodwill en een klantenbestand. Volgens de vrouw kon het aandeel van de man in de onderneming op een bedrag van € 375.000,- worden bepaald en had hij de huwelijksgemeenschap voor dat bedrag benadeeld.
De man zei ter zitting dat hij vanwege zijn psychische gesteldheid voor langere tijd niet kon functioneren en daarom was uitgetreden. Ook zou hij zich nooit hebben ingekocht, wat de reden was voor het ontbreken van een vergoeding voor het uittreden. De vrouw was het daarmee niet eens en gaf aan dat de man enkel voor korte duur was uitgetreden als vennoot om zo zijn aandeel in de vennootschap buiten de verdeling te houden, daar hij nog in het garagebedrijf werkte.

Het Gerechtshof Amsterdam geloofde de verklaring van de man niet en vond het niet aannemelijk en onvoldoende onderbouwd dat hij wegens zijn psychische gesteldheid uit zou zijn getreden. Nu er ook niet werd weersproken dat het een goedlopende onderneming was, oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat de man zijn aandeel had verspild en daarmee de huwelijksgemeenschap had benadeeld. Omdat de benadeling binnen zes maanden vóór de aanvang van de echtscheidingsprocedure plaats had gevonden, was de man conform artikel 1:164, lid 1 BW gehouden de daardoor aangerichte schade aan de gemeenschap te vergoeden.

Het is dus raadzaam om bij een aanstaande echtscheiding goed geadviseerd te worden over het aanwezige vermogen en de risico’s van de voorgenomen vermogenstransacties. Wilt u hier door een van onze advocaten over worden geïnformeerd, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

mr. D. (Danny) Vong 

Deel dit bericht op Facebook