Actualiteiten


Volledige transitievergoeding oudere werknemers

Als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd nadat de werknemer twee jaar ziek is geweest, maakt de werknemer sinds 1 juli 2015 aanspraak op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de werknemer ten tijde van het ontslag bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zo oordeelde de Hoge Raad recent in haar arrest van 5 oktober 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1845).

In deze zaak ging het om een docent op een middelbare school die sinds 1 augustus 1978 daar in dienst was. Vanaf 10 juni 2014 is de docent volledig arbeidsongeschikt. Na twee jaar wordt door de werkgever in 2016 bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV verleent de toestemming waarna de school de arbeidsovereenkomst met de docent opzegt. De docent wenst aanspraak te maken op een transitievergoeding, ondanks het feit dat hij op 30 april 2018 de AOW-leeftijd heeft bereikt.
De kantonrechter heeft geoordeeld dat toekenning van de volledige transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en hij heeft een gedeeltelijke transitievergoeding toegekend van € 25.000,--. De docent was het hier niet mee eens en is tegen deze uitspraak in hoger beroep gekomen.

Het hof heeft de beschikking van de kantonrechter ten aanzien van de transitievergoeding vernietigd en een (volledige) transitievergoeding van € 73.514,-- toegekend. De werkgever was op haar beurt het nu niet eens met deze uitspraak en is naar de Hoge Raad gestapt.

De Hoge Raad oordeelt dat ten aanzien van de transitievergoeding, de wetgever heeft gekozen voor een abstract en gestandaardiseerd stelsel. Leeftijd van de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid mag geen rol spelen, ook al is de kans reëel dat deze werknemer niet binnen de tijd die resteert tot zijn pensioenleeftijd, geen andere baan zal vinden. Sterker nog: al zou deze werknemer niet solliciteren, dan nog kan hij aanspraak maken op een volledige transitievergoeding, alsdus de Hoge Raad, immers, de transitievergoeding is ook bedoelt als compensatie voor het gegeven ontslag.

Het toekennen van een transitievergoeding aan werknemers wegens langdurig ziekteverzuim kort voor hun AOW-leeftijd kan ertoe leiden dat de hoogte van de transitievergoeding, het loon overstijgt dat de werkgever verschuldigd zou zijn als de werknemer niet wordt ontslagen. De Hoge Raad heeft zich hierover ook uitgelaten en geoordeeld dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om een afbouwregeling op te nemen voor deze werknemers.

Kortom: een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurig ziekteverzuim, kan ook aanspraak maken op een volledige transitievergoeding. Laat u dus goed informeren naar de mogelijkheden die er zijn. Wij helpen u hier graag bij.

Mevr. Mr. C.C.E. (Constance) Wilschut
 

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook